DOMARANSVARIG (DAIF)

Klubbens domaransvarige heter Adam Göransson och nås enligt nedan:

Telefon: 072 736 99 64

Mejl: goransson.adam@live.se