Stort tack First Hotels för stödet!

Stort tack vill vi säga till first Hotels som valt att hjälpa till att rusta upp kiosken med nya möbler. Vi i HC Dalen är evigt tacksamma för all hjälp vi kan få. Tack återigen. Vi vill återigen tacka First Hotels för stödet och att ni vill hjälpa oss. 

TACK!