AVGIFTER

HOCKEY

Ungdom
Dam

A – Lag Herr: 2 300 :-

J20: 10 640 :-

J18: 8 640 :-

U10 – U16: 6 640 :-

U8 – U9: 4 240 :-

U7: 2900 :-

U6: 1000 :-

Veteraner: 1 500 :-

Rekreationslag: 1 500 :-

A – lag Dam: 4 500 :-

Flickor A: 3 840 :-

Flickor B: 2 940 :-

Flickor C: 

Flickor AZ: 

Paraply: 1  190 :-

INNEBANDY

false
false

Pojkar 11: 1 290 :-

Birds: 940 :-

A-lag Dam: 1 950 :-

Juniorer: 1 800 :-

Flicklag: 04 – 07: 1 650 :-

Flicklag 08-09:  1 340 :-

Flicklag 10 – 12: 940 :-

Syskonrabatt

5 000 – 9 999 :- (500 :- rabatt)

10 000 – 14 999 :- (1 000 :- rabatt)

15 000 – (1 500 :- rabatt)

I alla avgifter ingår 350:- som utgör medlemsavgift i den ideella föreningen. Förutom ovanstående avgifter så tillkommer olika klubbaktiviteter för spelare i föreningen:
Försäljning av billotter 10 st per spelare, max 10 per familj, rabatthäften 2-4 st per spelare beroende på lag/ålder.
Gäller U9 t o m A-lagen samt styrelse och personal. Matchvärdar t ex försäljning av 50/50 lotter vid A-lagsmatch, plocka puckar efter A-lagsuppvärmningen.
Andra klubbaktiviteter i samband med event kan tillkomma under säsong efter överenskommelse med lagen.

Passiv medlem/stödmedlem
350:- https://huddinge.propublik.se/supporter

 

Allmänt

Medlemsavgiften är uppdelad i två delar; medlemsavgift i föreningen och spelaravgift för den idrottsliga verksamheten. Medlemsavgiften skall bl a täcka de kostnader klubben har för medlemskap i den ideella föreningen, specialidrottsförbund, distrikt och andra kostnader kopplade till medlemskapet. Spelaravgiften är en av många olika intäktskällor för att möta föreningens övriga utgifter för idrottsverksamheten.

Hur beräknas avgifterna?

Styrelsen föreslår verksamhetsplan för fastställande på årsmötet som skall hållas i juni. Med verksamhetsplanen följer en budget, som baseras på klubbens totala kostnader och intäkter utifrån den verksamhetsplan som beslutats. Föreningens ekonomiska mål har under många år varit att verksamheten skall som lägst vara i “balans” och utgångspunkten är att varje del inom föreningen skall vara “självbärande”. Spelaravgiften för olika årskullar beslutas och fastställs före varje säsongsstart av styrelsen. Medlemsavgiften beslutas av årsstämman.

Hur används avgiften?

Alla är med och delar på våra centrala kostnader samt täcker sitt lags/åldersgrupps specifika kostnader. Exempel på större kostnader är löner och sociala avgifter, resor, lokaler och hallar, material, anmälningsavgifter, information och utbildning, licenser, spelarkortsavgifter m m. Avgifterna gäller från det att man börjar i Hockeyskolan eller Innebandyskolan till dess att man når representationslaget.

Utöver den direkta spelaravgiften, som faktureras en eller två gånger per år, behöver Huddinge IK som nästan alla andra idrottsföreningar kompletterande finansiering genom att lag/spelare svarar för försäljning av lotter, varor eller liknande. Sådan skyldighet beslutas av styrelsen och gäller lika för alla aktiva medlemmar. Undantag brukar göras för de allra yngsta åldersgrupperna.

Information om de olika avgifter och andra villkor som gäller för spel i Huddinge IK för samtliga lag/årskullar finns tillgängligt på vår hemsida och uppdateras så snart förutsättningarna förändras.

Ingår i medlemsavgiften: Medlemsavgiften

Klicka på länken om du är spelare/ledare ishockey : https://huddinge.propublik.se/avgifter2019

Klicka på länken om du är spelare/ledare innebandy : https://huddinge.propublik.se/innebandy2019

Supporter: https://huddinge.propublik.se/supporter