Avgifter Huddinge Hockey säsongen 20/21

Ungdom
Dam

J20: 11 000:-

J18: 10 000:-

U16: – – –

U15: 8 700:-

U14: 7 900:-

U13: 7 100:-

U12: 6 300:-

U11: 5 500:-

U10: 4 700:-

U9: 3 600:-

U8 (Hockeyskola)*: 2 500:-

U7 (Hockeyskola)*: 2 000:-

U6 (Hockeyskola)*: 1 000:-

Flickhockeyskola: 1 000:-

Flickor A (Flickor 09-05): 3 840:-

Flickor B (Flickor 08-10): 2 040:-

Flickor C (Flickor 10-12): 1 950:-

Paraplyspelare flickor: 1  190 :-

Veteraner Herr: 1 700:-

Veteraner Dam: 1 700:-

Syskonrabatt
5 000 – 9 999:-                           (500:- rabatt)
10 000 – 14 999:-                       (1 000:- rabatt)
15 000 –                                      (1 500:- rabatt)

OBS! Syskonrabatten måste meddelas särskilt till Huddinge Hockeys administration (ekonomi@huddingehockey.com) senast den 15 september för att rabatten ska kunna nyttjas på andra betalningen.

* Hockeyskolan har en reducerad avgift första året som en spelare kommer in i vår hockeyskola. De första 5 veckorna är gratis s.k. ”prova på” veckor, därefter är avgiften första säsongen (oavsett om spelaren är 6, 7 eller 8år) 1 000 kr.

Samtliga spelaravgifter administreras av Huddinge Hockey vilket innebär att varje enskild spelare faktureras av klubben via sajten Laget.se

Spelaravgiften och betalning av denna delas upp på två (2) tillfällen.
Faktura 1.         60% faktureras med förfallodatum 31 augusti – 10 september
Faktura 2.         40% med förfallodatum 30 november
OBS! Från och med i år behöver del 1 av spelaravgiften dvs. 60% av det totala beloppet vara betald i tid för att spelaren ska kunna delta på isträning och matcher. Detta gäller alla spelare i föreningen, från de yngsta upp till veteranerna.

I alla träningsavgifter ingår 350:- som utgör medlemsavgift i den ideella föreningen.
Förutom ovanstående avgifter tillkommer olika klubbaktiviteter för spelare i föreningen:

Förutom billotter kommer varje lag behöva inkomma med ytterligare 1 000 kr./spelare
som genereras genom antingen gemensamt extern försäljningsaktivitet alt. div. arbetsuppgifter där klubben ansvarar för genomförandet t.ex. ”Knatteknatet”, Loppmarknader, Veterandagen m.fl.

Lagen kan själv också arrangera något event eller försäljning som genererar dessa viktiga intäkter till klubben. Valet av hur dessa 1 000 kr. per spelare skall genereras av varje lag meddelas till kansliet senast den 1 oktober 2020.

Passiv medlem/stödmedlem                              350:-

Allmänt

Årsavgiften är uppdelad i två delar;
1) medlemsavgift i föreningen (350 kr.)
2) spelaravgift för den idrottsliga verksamheten.

Medlemsavgiften:

Medlemsavgiften skall bl.a. täcka de kostnader klubben har för medlemskap i den ideella föreningen, specialidrottsförbund, distrikt och andra kostnader kopplade till medlemskapet.

Spelaravgiften:

Spelaravgiften är ett av flera sätt att täcka föreningens utgifter för idrottsverksamheten. Exempel på områden där spelaravgiften disponeras:

 • Licenser och serieavgifter (gäller vid anmälning av ett lag i serien)
 • Nödvändiga administrativa göromål såsom övergångar, uppföljning av laget.se, stöd med lagkassorna, bokning av matcher och turneringar och andra kansligöromål.
 • Registreringar av spelare till Ishockeyförbundet
 • ­Försäkring
 • ­­Matchställ (matchtröja hemma/borta)
 • ­Utbildningskostnader för ledare, tränare, domare och funktionärer
 • Egna tränarutbildningar för klubbens ledare
 • Istider vecka 36-12
 • Träningsdräkter för tränare inkl. hjälm och handskar om så behövs
 • Fri entré till A-lagsmatcher
 • Tillgång till klubblokalen med taktikskärm (bokas på kansliet)
 • Stöd i tränar/ledarfrågor

Hur beräknas avgifterna?

Styrelsen föreslår verksamhetsplan för fastställande på årsmötet som skall hållas i juni. Med verksamhetsplanen följer en budget, som baseras på klubbens totala kostnader och intäkter utifrån den verksamhetsplan som beslutats. Föreningens ambition är att erbjuda en prisvärd hockeyupplevelse för varje spelare där spelarens utveckling och trivsel prioriteras högt.

Föreningens ekonomiska mål har under många år varit att verksamheten skall som lägst vara i “balans” och helst generera visst överskott för att klara ev. kommande ekonomiskt svagare perioder. Klubbens arbete skall präglas av en helhetssyn där alla nivåer är lika viktiga och skall bidra till att våra spelare kan utvecklas från knatte till A-lagsspelare. Ambitionen är att såväl ungdomsblocket som elitblocket över tid skall vara “självbärande” och alla skall bidra till klubbens gemensamma kostnader. Huddinge Hockeys framgångar både på junior- och seniorsidan under decennier bygger på denna helhetssyn. Spelaravgiften för olika årskullar beslutas och fastställs före varje säsongsstart av styrelsen. Medlemsavgiften beslutas av årsstämman.

Hur används avgiften?

Alla är med och delar på våra centrala kostnader samt täcker sitt lags/åldersgrupps specifika kostnader. Exempel på större kostnader är löner och sociala avgifter, resor, lokaler och hallar, material, anmälningsavgifter, information och utbildning, licenser, övergångar, spelarkortsavgifter m.m. Avgifterna gäller från det att man börjar i Hockeyskolan till dess att man når representationslaget.

Utöver den direkta spelaravgiften, som faktureras, behöver Huddinge IK som nästan alla andra idrottsföreningar kompletterande finansiering genom att lag/spelare svarar för försäljning av lotter, varor eller liknande. Sådan skyldighet beslutas av styrelsen och gäller lika för alla aktiva medlemmar. Undantag brukar göras för de allra yngsta åldersgrupperna.

Information om de olika avgifter och andra villkor som gäller för spel i Huddinge IK för samtliga lag/årskullar finns tillgängligt på vår hemsida och uppdateras så snart förutsättningarna förändras.