Avgifter Huddinge Hockey säsongen 23/24

Ungdom
Dam

Allmänt om våra avgifter
Samtliga verksamma  och aktiva (spelare, tränare, ledare, materialare, kassörer) inom föreningen måste vara medlem i densamma och betala medlemsavgift.
Avgiften betalas för perioden 1 juli – 30 juni.
Spelaravgiften är uppdelad i två delar Medlemsavgift och Träningsavgift.

Medlemskap Aktiva/Ledare/Styrelse  400:-
Passiv medlem/stödmedlem  400:-

Samtliga avgifter administreras av Huddinge Hockey vilket innebär att varje enskild spelare faktureras av klubben via sajten Laget.se/Billogram.
Det tillkommer en serviceavgift, förnärvarande 19 kr/faktura, vilket avser kostnaden för Billograms tjänst.

Spelaravgifter (träningsavgift + medlemsavgift)

J20: 11 000:-

J18: 10 000:-

U16: 9 500:-

U15: 8 700:-

U14: 7 900:-

U13: 7 100:-

U12: 6 300:-

U11: 5 500:-

U10: 4 700:-

U9: 3 600:-

U8 (Hockeyskola): 2 500:-

U7 (Hockeyskola): 2 000:-

U6 (Hockeyskola): 2 000:-

Flickhockeyskola: 1 000:-

F16: 4 700;-

F14: 3 700:-

F12: 3 000:-

F10: 2 300:-

Paraplyspelare (flickor): 900 :-

Veteraner Herr: 2 200:-

Veteraner Dam: 2 200:-

Träningsavgiften och betalning av denna delas upp på två (2) tillfällen.
Faktura 1.         60% faktureras med förfallodatum 31 augusti
Faktura 2.         40% med förfallodatum 30 november
OBS! Första delen av spelaravgiften dvs. 60% av det totala beloppet, måste vara betald i tid för att spelaren ska kunna delta på isträning och matcher. Detta gäller alla spelare i föreningen, från de yngsta upp till veteranerna.

Syskonrabatt (beräknas på och avser träningsavgiften)
5 000 – 9 999:-                           (500:- rabatt)
10 000 – 14 999:-                      (1 000:- rabatt)
15 000 –                                     (1 500:- rabatt)

OBS! Syskonrabatten måste meddelas särskilt till Huddinge Hockeys administration ([email protected]) senast den 15 september för att rabatten ska kunna nyttjas på andra betalningen.

De första 5 veckorna för hockeyskolan är gratis, s.k. ”prova på”-veckor, därefter faktureras avgiften.

Samtliga avgifter administreras av Huddinge Hockey vilket innebär att varje enskild spelare faktureras av klubben via sajten Laget.se / Billogram.
Det tillkommer en serviceavgift, förnärvarande 19 kr/faktura, vilket avser kostnaden för Billograms tjänst.

Förutom ovanstående avgifter tillkommer olika klubbaktiviteter för spelare i föreningen:
Billotteri arrangeras under säsongen och alla spelare skall sälja ett visst antal lotter. Kostnaden för lotterna dras från lagkassan.

Medlemsavgift:
Som medlem är du med och stöttar Huddinge Hockeys verksamhet, bidrar till ungdomars hockeyutbildning och du har rösträtt på årsmöten.
Samtliga verksamma och aktiva inom föreningen måste vara medlem i densamma och betala medlemsavgift.
Medlemsavgiften betalas årligen för perioden 1 juli – 30 juni

Träningsavgift:
Träningsvgiften är ett av flera sätt att täcka föreningens utgifter för idrottsverksamheten. Exempel på områden där spelaravgiften disponeras:

 • Licenser och serieavgifter (gäller vid anmälning av ett lag i serien)
 • Nödvändiga administrativa göromål såsom övergångar, uppföljning av laget.se, stöd med lagkassorna, bokning av matcher och turneringar och andra kansligöromål.
 • Registreringar av spelare till Ishockeyförbundet
 • ­Försäkring
 • ­­Matchställ (matchtröja hemma/borta)
 • ­Utbildningskostnader för ledare, tränare, domare och funktionärer
 • Egna tränarutbildningar för klubbens ledare
 • Istider vecka 36-12
 • Träningsdräkter för tränare inkl. hjälm och handskar om så behövs
 • Fri entré till A-lagsmatcher
 • Tillgång till klubblokalen med taktikskärm (bokas på kansliet)
 • Stöd i tränar/ledarfrågor

Hur beräknas avgifterna?
Styrelsen föreslår verksamhetsplan för fastställande på årsmötet som skall hållas i juni. Med verksamhetsplanen följer en budget, som baseras på klubbens totala kostnader och intäkter utifrån den verksamhetsplan som beslutats. Föreningens ambition är att erbjuda en prisvärd hockeyupplevelse för varje spelare där spelarens utveckling och trivsel prioriteras högt.

Föreningens ekonomiska mål har under många år varit att verksamheten skall som lägst vara i “balans” och helst generera visst överskott för att klara ev. kommande ekonomiskt svagare perioder. Klubbens arbete skall präglas av en helhetssyn där alla nivåer är lika viktiga och skall bidra till att våra spelare kan utvecklas från knatte till A-lagsspelare. Ambitionen är att såväl ungdomsblocket som elitblocket över tid skall vara “självbärande” och alla skall bidra till klubbens gemensamma kostnader. Huddinge Hockeys framgångar både på junior- och seniorsidan under decennier bygger på denna helhetssyn. Träningsavgiften för olika årskullar beslutas och fastställs före varje säsongsstart av styrelsen. Medlemsavgiften beslutas av årsstämman.

Hur används avgiften?
Alla är med och delar på våra centrala kostnader samt täcker sitt lags/åldersgrupps specifika kostnader. Exempel på större kostnader är löner och sociala avgifter, resor, lokaler och hallar, material, anmälningsavgifter, information och utbildning, licenser, övergångar, spelarkortsavgifter m.m. Avgifterna gäller från det att man börjar i Hockeyskolan till dess att man når representationslaget.

Utöver den direkta spelaravgiften, som faktureras, behöver Huddinge IK som nästan alla andra idrottsföreningar kompletterande finansiering genom att lag/spelare svarar för försäljning av lotter, varor eller liknande. Sådan skyldighet beslutas av styrelsen och gäller lika för alla aktiva medlemmar. Undantag brukar göras för de allra yngsta åldersgrupperna.

Spelarförsäkring
Vi inom Huddinge Hockey, precis som alla föreningar i Sverige, har tecknat en spelarförsäkring via Ishockeyförbundet. Vid eventuell skada ska spelaren alt. målsman anmäla skadan direkt till försäkringsbolaget Gjensidige.
Länk till försäkringsfrågor: https://www.gjensidige.se/foretag/partners/ishockey