false

Öppna nedladdningsbar PDF i ny flik här

false

Öppna nedladdningsbar PDF i ny flik här

Hockeyettan är indelad i fyra grundserier (Norra, Västra, Östra, Södra)

I Östra, Västra och Södra grundserien deltar 12 lag i varje serie. Dessa serier spelas i 22 omgångar.

I Norra serien deltar endast 11 lag. Denna serie spelas i 20 omgångar.

Efter färdigspelade serier

Lag 1–5 från Hockeyettan Norra och Västra är kvalificerade för spel i Allettan Norra 2017/2018.

Lag 1–5 från Hockeyettan Östra och Södra är kvalificerade för spel i Allettan Södra 2017/2018.

Lag 6–11 från Hockeyettan Norra är kvalificerade för spel i Hockeyettan Norra vårserie 2017/2018.

Lag 6–12 från Hockeyettan Östra är kvalificerade för spel i Hockeyettan Östra vårserie 2017/2018.

Lag 6–12 från Hockeyettan Västra är kvalificerade för spel i Hockeyettan Västra vårserie 2017/2018.

Lag 6–12 från Hockeyettan Södra är kvalificerade för spel i Hockeyettan Södra vårserie 2017/2018

2 serier med 10 lag i varje serie. Serierna spelas i 18 omgångar.

I Allettan Norra deltar lag 1–5 från Hockeyettan Norra grundserie och av lag 1–5 från Hockeyettan Västra grundserie.

I Allettan Södra deltar lag 1–5 från Hockeyettan Östra grundserie och av lag 1–5 från Hockeyettan Södra grundserie.

Efter färdigspelade serier

Lag 1 från Allettan Norra och Allettan Södra är kvalificerade för spel i Hockeyettan-finalen.

Lag 2–3 från Allettan Norra och Allettan Södra är kvalificerade för spel Play Off 2.

Lag 4–8 från Allettan Norra och Allettan Södra är kvalificerade för spel Play Off 1.

Lag 9–10 från Allettan Norra och Allettan Södra är kvalificerade för spel Hockeyettan 2017/2018.

I Hockeyettan Norra fortsättningsserie deltar lag 6–11 från Hockeyettan Norra grundserie.

I Hockeyettan Östra fortsättningsserie deltar lag 6–12 från Hockeyettan Östra grundserie. Serien spelas i 12 omgångar, 12 matcher/lag

I Hockeyettan Västra fortsättningsserie deltar lag 6–12 från Hockeyettan Västra grundserie. Serien spelas i 12 omgångar, 12 matcher/lag

I Hockeyettan Södra fortsättningsserie deltar lag 6–12 från Hockeyettan Södra grundserie. Serien spelas i 12 omgångar, 12 matcher/lag

Deltagande lag i Hockeyettan fortsättningsserie tilldelas ”placeringspoäng” beroende på lagets placering i grundserien. Sist placerat lag i grundserien erhåller 0 poäng, näst sist placerat lag 1 poäng och sen 2, 3, 4, 5 och 6 poäng.

Efter färdigspelade serier

Lag 1 från vardera serien är kvalificerade för spel i Play Off förkval.

Lag 2–5 från vardera serien är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2018/2019.

Lag 6–7 från vardera serien är kvalificerade för spel i kvalserier till Hockeyettan.

I HockeyEttan-finalen deltar lag 1 från AllEttan Norra och Lag 1 från AllEttan Södra

HockeyEttan finalen spelas i bäst av 3 matcher.

Högst rankat lag börjar med bortamatch (B-H-H). Ranking av lag görs utifrån lagens placering i Allettan Norra och Södra Rankingkvot (2 decimaler) tas fram genom: 1. antal erhållna poäng dividerat med antal matcher, 2. målskillnad, 3. antal gjorda mål i serien.

Efter färdigspelad final

Segraren är kvalificerad för spel i kvalserien till HockeyAllsvenskan.

Förloraren är kvalificerad för spel i PlayOff 3.

2 PlayOff, Norra och Södra med två lag i varje.

I PlayOff Norra deltar segrarna i Hockeyettan Vår Norra och Västra

I PlayOff Södra deltar segrarna i Hockeyettan Vår Östra och Södra

Efter färdigspelade PlayOff förkval

Segrande lag är kvalificerade för spel i Play Off 1.

Förlorande lag är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2018/2019.

Play Off 1-2-3 spelas i bäst av 3 matcher.

Högst rankat lag börjar med bortamatch (B-H-H). Ranking av lag görs utifrån lagens placering i Allettan Norra och Södra. Rankingkvot (2 decimaler) tas fram genom:

1. Poängsnitt (antal erhållna poäng dividerat med antal matcher)

2. Målskillnad

3. Antal gjorda mål i serien

I Play Off 1 deltar 12 lag, lag 4-8 från Allettan Norra och lag 4-8 från Allettan Södra samt segrarna från Hockeyettan förkvalserie Norra och Hockeyettan förkvalserie Södra.

De 6 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 6 lägst rankade lagen. Högst rankade lag väljer först osv.

Högst rankat lag börjar med bortamatch (B-H-H). Ranking av lag görs utifrån lagens placering i Allettan Norra och Södra. Rankingkvot (2 decimaler) tas fram genom:

1. Poängsnitt (antal erhållna poäng dividerat med antal matcher)

2. Målskillnad

3. Antal gjorda mål i serien

Efter färdigspelat PlayOff 1

Segrande lag kvalificerade för spel i Play Off 2.

Förlorande lag är kvalificerade för spel i HockeyEttan 2018/2019

I Play Off 2 deltar 10 lag, lag 2 och 3 från AllEttan Norra och lag 2 och 3 från AllEttan Södra samt segrande lag från Play Off 1.

De 5 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 5 lägst rankade lagen. Högst rankade lag väljer först osv.

Högst rankat lag börjar med bortamatch (B-H-H). Ranking av lag görs utifrån lagens placering i Allettan Norra och Södra. Rankingkvot (2 decimaler) tas fram genom:

1. Poängsnitt (antal erhållna poäng dividerat med antal matcher)

2. Målskillnad

3. Antal gjorda mål i serien

Efter färdigspelat Play Off 2

Segrande lag kvalificerade för spel i Play Off 3.

Förlorande lag är kvalificerade för spel i HockeyEttan 2018/2019.

I Play Off 3 deltar 6 lag, förlorande lag i HockeyEttan-finalen och segrande lag från Play Off 2.

De 3 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 3 lägst rankade lagen. Högst rankade lag väljer först osv.

Efter färdigspelat Play Off 3

Segrande lag kvalificerade för spel i kvalserien till HockeyAllsvenskan.

Förlorande lag är kvalificerade för spel i HockeyEttan 2018/2019.

Denna information är hämtad från:
Svenska Ishockeyförbundet Tävlingsavdelningen