Hockeyettan spelas i grundserier med efterföljande AllEttor, Vårettor och Play Off inför Kvalserien till HockeyAllsvenskan, Kvalserien till HockeyAllsvenskan, samt Kvalserier till Hockeyettan 2019/2020.

Grundserierna spelas 16 september – 12 december 2018.

Hockeyettan grundserier

4 serier med 11/12 lag i varje serie. Serierna spelas i 22 omgångar. I Hockeyettan Norra grundserie deltar 11 lag som kvalificerat sig från Hockeyettan Norra samt från Kvalserie Norra säsongen 2017/2018. I Hockeyettan Östra, Västra och Södra grundserier deltar 12 lag i varje serie som kvalificerat sig från Hockeyettan Östra, Västra, Södra och från Kvalserie Östra, Västra och Södra säsongen 2017/2018.

Spelform: Enligt TB § 5:7 D, Seriemetoden – Tre poäng med Overtime och straffar. Ev. Overtime spelas med 3 utespelare + 1 målvakt.

Efter färdigspelade serier:
Lag 1-5 från Hockeyettan Norra, Östra, Västra och Södra är kvalificerade för spel i AllEttan Norra och Södra. Lagen indelas geografiskt.
Lag 6-11 från Hockeyettan Norra är kvalificerade för spel i Vårettan Norra.
Lag 6-12 från Hockeyettan Östra är kvalificerade för spel i Vårettan Östra.
Lag 6-12 från Hockeyettan Västra är kvalificerade för spel i Vårettan Västra.
Lag 6-12 från Hockeyettan Södra är kvalificerade för spel i Vårettan Södra.

2 serier med 10 lag i varje serie. Serierna spelas i 18 omgångar. Lag 1-5 från Hockeyettan Norra, Östra, Västra och Södra grundserier är kvalificerade för spel i AllEttan Norra/Södra. lagen indelas geografiskt.

Spelform: Enligt TB § 5:7 D, Seriemetoden – Tre poäng med Overtime och straffar. Ev. Overtime spelas med 3 utespelare + 1 målvakt.

Allettan spelas 30 december 2018 – 20 februari 2019.

Efter färdigspelade serier:
Lag 1 AllEttan Norra och AllEttan Södra är kvalificerade för spel i Play Off 3 inför Kvalserien till HockeyAllsvenskan.

Lag 2-3 från AllEttan Norra och AllEttan Södra är kvalificerade för spel i Play Off 2 inför Kvalserien till HockeyAllsvenskan,

Lag 4-9 från AllEttan Norra och AllEttan Södra är kvalificerade för spel i Play Off 1 inför Kvalserien till HockeyAllsvenskan.

Lag 10 från AllEttan Norra och AllEttan Södra är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2019/2020.

Vårettan Norra spelas med 6 lag och serien spelas i 15 omgångar.
Vårettan Östra, Västra och Södra spelas med 7 lag i varje serie och serierna spelas i 21 omgångar.
I Vårettan Norra deltar lag 6-11 från Hockeyettan Norra grundserie.
I Vårettan Östra deltar lag 6-12 från Hockeyettan Östra grundserie.
I Vårettan Västra deltar lag 6-12 från Hockeyettan Västra grundserie.
I Vårettan Södra deltar lag 6-12 från Hockeyettan Södra grundserie.

Serierna spelas 27 december 2018 – 20 februari 2019.

Deltagande lag i Vårettan tilldelas ”placeringspoäng” beroende på lagets placering i grundserien. Sist placerat lag i grundserien erhåller 0 poäng, näst sist placerat lag 1 poäng och sedan 2, 3, 4, 5 och 6 poäng.

Efter färdigspelade serier:
Lag 1 från vardera serien är kvalificerade för spel i Play Off 1 inför kvalserien till HockeyAllsvenskan. Lag 2-5 från vardera serien är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2019/2020.
Lag 6-7 från vardera serien är kvalificerade för spel i kvalserier till Hockeyettan.

Play Off 1-2-3 spelas i bäst av 3 matcher.

Spelform: ENligt TB § 5:8 – Play Off-metoden. Varje match ska avgöras. Vid lika resultat efter ordinarie speltids slut förlängs matchen till dess avgörande sker (första målet, sk. Sudden Death). Innan sådan förlängning startar ska banan spolas och lagen få paus i max 18 minuter osv. Förlängning spelas med 5 utespelare + 1 målvakt.

Högst rankat lag börjar med bortamatch (b-h-h). Ranking av lag görs utifrån lagens placering i AllEttan Norra och Södra, samt därefter Vårettan Norra, Östra, Västra och Södra. Rankingkvot (2 decimaler) tas fram genom: 1. tabellplacering, 2. antal erhållna poäng dividerat med antal matcher, 3. målskillnad, 4. antal gjorda mål i serien.

Play Off 1-2-3 spelas i bäst av 3 matcher.

Högst rankat lag börjar med bortamatch (B-H-H). Ranking av lag görs utifrån lagens placering i Allettan Norra och Södra. Rankingkvot (2 decimaler) tas fram genom:

1. Poängsnitt (antal erhållna poäng dividerat med antal matcher)

2. Målskillnad

3. Antal gjorda mål i serien

I Play Off 1 deltar 16 lag, lag 4-9 från Allettan Norra och lag 4-9 från Allettan Södra, samt segrarna i Vårettan Norra, Östra, Västra och Södra.
De 8 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 8 lägst rankade lagen. Högst rankat lag väljer först osv.

Efter färdigspelade Play Off 1:
Segrande lag är kvalificerade för spel i Play Off 2 inför Kvalserien till HockeyAllsvenskan.
Förlorande lag är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2019/2020.

I Play Off 2 deltar 12 lag, lag 2-3 från AllEttan Norra och lag 2-3 från AllEttan Södra, samt segrarna från Play Off 1. De 6 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 6 lägst rankade lagen. Högst rankat lag väljer först, osv.

Efter färdigspelat Play Off 2:
Segrande lag är kvalificerade för spel i Play Off 3 inför Kvalserien till HockeyAllsvenskan.
Förlorande lag är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2019/2020.

I Play Off 3 deltar 8 lag, lag 1 från AllEttan Norra och lag 1 från AllEttan Södra samt segrande lag från Play Off 2. De 4 högst rankade lagen väljer motståndare bland de 4 lägst rankade lagen. Högst rankat lag väljer först, osv.

Efter färdigspelat Play Off 3: 
Segrande lag är kvalificerade för spel i Kvalserien till HockeyAllsvenskan. Förlorande lag är kvalificerade för spel i Hockeyettan 2019/2020.

Denna information är hämtad från:
Svenska Ishockeyförbundet Tävlingsavdelningen