ons 20 nov Slut
Hockeylag HHC 1
Hockeylag HUD 2
ons 20 nov Slut
Hockeylag WIN 5
Hockeylag HIF 1
ons 20 nov Slut
Hockeylag SHC 2
Hockeylag VBK 5
ons 20 nov Slut
Hockeylag SEG 5
Hockeylag ESK 3
ons 20 nov Slut
Hockeylag LND 7
Hockeylag KUM 4
ons 20 nov Slut
Hockeylag KPN 2
Hockeylag SIK 3
ons 20 nov Slut
Hockeylag NYK 5
Hockeylag LIN 4
ons 20 nov Slut
Hockeylag MAR 6
Hockeylag GRU 3
ons 20 nov Slut
Hockeylag SUR 1
Hockeylag BHF 2
ons 20 nov Slut
Hockeylag LEJ 1
Hockeylag PIT 4
ons 20 nov Slut
Hockeylag ORN 3
Hockeylag OIK 2
ons 20 nov Slut
Hockeylag HAH 2
Hockeylag DAL 5
ons 20 nov Slut
Hockeylag KLR 1
Hockeylag TRO 2
ons 20 nov Slut
Hockeylag BOR 2
Hockeylag TRA 5
ons 20 nov Slut
Hockeylag NYB 6
Hockeylag KRIF 4
ons 20 nov Slut
Hockeylag VIM 6
Hockeylag HLS 3
fre 22 nov 19:00
Hockeylag STR -
Hockeylag VSB -

fre 22 nov 19:00
Hockeylag FOR -
Hockeylag MAL -

fre 22 nov 19:00
Hockeylag MRM -
Hockeylag TYR -

lör 23 nov 16:00
Hockeylag TEG -
Hockeylag BOD -

lör 23 nov 16:00
Hockeylag AIF -
Hockeylag LEJ -

lör 23 nov 16:10
Hockeylag HHC -
Hockeylag VRH -

lör 23 nov 18:00
Hockeylag VHC -
Hockeylag PIT -

sön 24 nov 15:00
Hockeylag ESK -
Hockeylag VRH -

sön 24 nov 16:00
Hockeylag KIR -
Hockeylag LEJ -

sön 24 nov 16:00
Hockeylag KAL -
Hockeylag OIK -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag TRA -
Hockeylag NYB -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag VSB -
Hockeylag HAN -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag HUD -
Hockeylag STR -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag SEG -
Hockeylag HHC -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag ESK -
Hockeylag VBK -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag HIF -
Hockeylag SHC -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag MAL -
Hockeylag KPN -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag KUM -
Hockeylag FOR -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag SUR -
Hockeylag LND -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag BHF -
Hockeylag GRU -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag LIN -
Hockeylag MAR -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag SIK -
Hockeylag NYK -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag LEJ -
Hockeylag TEG -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag BOR -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag DAL -
Hockeylag KLR -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag MRM -
Hockeylag HAH -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag TYR -
Hockeylag HLS -

ons 27 nov 19:00
Hockeylag KRIF -
Hockeylag VIM -

fre 29 nov 19:00
Hockeylag KLR -
Hockeylag MRM -

fre 29 nov 19:00
Hockeylag VRH -
Hockeylag WIN -

lör 30 nov 15:00
Hockeylag BOR -
Hockeylag DAL -

lör 30 nov 15:00
Hockeylag VIM -
Hockeylag TRA -

lör 30 nov 15:00
Hockeylag ORN -
Hockeylag LEJ -

lör 30 nov 15:00
Hockeylag PIT -
Hockeylag AIF -

lör 30 nov 16:00
Hockeylag NYB -
Hockeylag TRO -

lör 30 nov 16:00
Hockeylag HAH -
Hockeylag TYR -

lör 30 nov 16:00
Hockeylag STR -
Hockeylag SEG -

lör 30 nov 16:00
Hockeylag NYK -
Hockeylag MAL -

lör 30 nov 16:00
Hockeylag VHC -
Hockeylag KIR -

sön 01 dec 15:00
Hockeylag SHC -
Hockeylag VRH -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag HLS -
Hockeylag KRIF -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag HAN -
Hockeylag HUD -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag WIN -
Hockeylag VSB -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag VBK -
Hockeylag HIF -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag ESK -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag FOR -
Hockeylag SUR -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag KPN -
Hockeylag KUM -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag GRU -
Hockeylag LIN -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag LND -
Hockeylag BHF -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag TEG -
Hockeylag KIR -

sön 01 dec 16:00
Hockeylag OIK -
Hockeylag KAL -

mån 02 dec 19:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag SIK -

HockeyEttan Norra

P
GD
GP
1
32
27
14
2
30
28
14
3
29
16
14
4
26
7
13
5
22
3
13
6
20
4
14
7
18
-11
14
9
8
-31
12
10
6
-24
13

HockeyEttan Södra

P
GD
GP
4
31
6
17
5
30
4
17
6
26
3
17
7
23
3
17
8
22
-3
17
9
19
-3
16
10
16
-17
17
11
11
-25
17
12
8
-44
16

HockeyEttan Västra

P
GD
GP
1
43
38
17
2
39
29
17
3
37
18
17
4
35
20
17
5
35
18
17
6
23
-5
17
7
22
-6
17
8
18
-9
16
9
18
-14
16
10
17
-20
17
11
12
-22
17
12
4
-47
17

HockeyEttan Östra

P
GD
GP
1
37
26
16
2
35
14
16
3
34
27
16
4
31
16
17
5
30
23
17
6
28
8
17
7
25
-4
16
8
20
-9
17
9
19
-15
17
10
17
-18
17
11
13
-33
17
12
11
-35
17