HOCKEYETTANS STYRELSE

Ordförande

Håkan Svensson – Ordförande

Styrelseledamöter

Jan-Erik Sundquist – Vice ordförande
[email protected]

Carl-Magnus Jonsson – Vice ordförande
[email protected]

Christer Larsson
[email protected]

Anders Karlsson Zolland
[email protected]

Emanuel Karlsson

Björn Nilsson

Jonatan Glader

Johan Kempas

Hela styrelsen når du på:
[email protected]

 

Valberedningen

Carl-Fredrik Kleman, Ordförande (Södermanland)
Patrick Martinsson (Blekinge)
Johan Henriksson (Västergötland)
[email protected]