HOCKEYETTANS STYRELSE

Ordförande

Håkan Svensson – Ordförande

Styrelseledamöter

Jan-Erik Sundquist – Vice ordförande
jan-erik.sundquist@hockeyettan.se

Carl-Magnus Jonsson – Vice ordförande
carl-magnus.jonsson@hockeyettan.se

Christer Larsson
christer.larsson@hockeyettan.se

Anders Karlsson Zolland
anders.karlsson@hockeyettan.se

Alexander Fornsjö
alexander.fornsjo@hockeyettan.se

Anders Näsström

Gustaf Carlmark

Magnus Idebro

 

Hela styrelsen når du på:
styrelsen@hockeyettan.se

 

Valberedningen

Carl-Fredrik Kleman, Ordförande (Södermanland)
Patrick Martinsson (Blekinge)
Johan Henriksson (Västergötland)
valberedningen@hockeyettan.se