HOCKEYETTANS STYRELSE

Ordförande

Håkan Svensson – Ordförande

Styrelseledamöter

Jan-Erik Sundquist – Vice ordförande
[email protected]

Carl-Magnus Jonsson – Vice ordförande
[email protected]

Christer Larsson
[email protected]

Anders Karlsson Zolland
[email protected]

Alexander Fornsjö
[email protected]

Anders Näsström

[email protected]

Gustaf Carlmark

[email protected]

Magnus Idebro

[email protected]

 

Hela styrelsen når du på:
[email protected]

 

Valberedningen

Carl-Fredrik Kleman, Ordförande (Södermanland)
Patrick Martinsson (Blekinge)
Johan Henriksson (Västergötland)
[email protected]