Info angående förändring kring A-laget.

I förra veckan meddelades Peter Nylander om att hans nuvarande avtal som A-lagstränare inte kommer förlängas för nästa säsong. Föreningen har i anslutning med detta besked erbjudit Peter en ny heltidsroll för att vara kvar i föreningen med 100% fokus på ungdoms- och juniorverksamheten. Peter är en extremt uppskattad medarbetare som vi väldigt gärna ser kvar i denna nya roll. Peters nuvarande avtal för ungdom sträcker sig fram till 1 Maj.

”Jag vill tacka Peter för det arbete han lagt ner på A-laget under de senaste säsongerna. Han är en väldigt uppskattad medarbetare men vi känner att vi vill sätta en ny riktning på A-laget till nästa säsong”.

-Alexander Ytterberg, Sportchef

Vi har som förening tagit beslutet att vi ska ha en anställd på plats som kan lägga en heltidstjänst på att jobba med att utveckla våra ungdomar och juniorer då de utgör grunden för vår förening och är nyckeln till vår utveckling.

-Sportgruppen