Ordningsregler

Hockey ska vara för alla och vi i Kalmar HC är måna om att skapa en miljö och en kultur som gör att alla känner sig delaktiga. Med Ledorden ”Ansvar- Glöd- Hjärta” vill vi att alla ska känna sig välkomna till vår verksamhet och vår ishall, Hatstore Arena. Som en del i att skapa goda förutsättningar för en trevlig hockeyupplevelse hos oss gäller följande ordningsregler på matcherna i Hatstore Arena. 

–      Hatstore arena har plats för 2500 åskådare vid is arrangemang.

–      Se till att kom i god tid till matchen.

–      Kalmar HC förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan.

–      Gästande supportrar tillresta i organiserade supporterresor äger endast tillträde till den på arenan tilldelade    bortasektionen samt den av arrangören bestämda transportvägen till denna sektion. Avvikelse från detta medför omedelbar avvisning från arenan.

–     Våra matcher spelas med stängd arena, vilket innebär att entrén stänger 30 min efter matchstart.

–     Alla väskor kontrolleras efter otillåtna föremål och vätskor. All form av vätska är förbjuden att införa i arenan.

–     Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation i samband med entré.

–     Till arenan är det förbjudet att medföra och/eller använda sig av vapen eller andra farliga föremål, pyrotekiska effekter, alkohol eller andra droger, flaskor och flaggpinnar andra än av så kallad PVC-plast. Dessa får ej vara plomberade eller fyllda. Trummor är tillåtna att använda.  Men övriga instrument såsom blåsinstrument m,m är förbjudet. Inspelade ljud och blinkande och fasta ljuskällor får heller inte införas i hallen. Såsom blixtljus, grön eller röd laser m.m.

–     Det är inte tillåtet att röka inne på arenan.

–     Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning av folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text, budskap eller symbol. Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädesdräkt eller föremål som anges i ovanstående text kan komma att avvisas från arenan.

–     Obehöriga äger ej tillträde till icke publika utrymmen såsom spelargång, omklädningsrum, pressläktare, VIP-logen etc.

–     Vi vill att all publik högt och ljudligt skall stötta sitt lag. Okvädesord mot motståndarlag, domare eller annan publik är inte tillåtet med hänsyn till vår yngre publik.

–     Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster. Detsamma gäller marknadsföring av produkt, tjänst eller annat budskap.

–     På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra eller sitta på staket, sarg eller andra byggnationer i arenan.

–     Av säkerhets- och utrymmesskäl är det förbjudet att sitta i trappor eller framför nödutgångar.

–    Att kasta föremål mot rinken eller inom arenan kan orsaka skada/fara/hot, påverka spelet eller säkerheten för andra människor och är helt förbjudet. Det är heller inte tillåtet att uppträda på andra sätt som stör arrangemanget eller annan publik, givetvis undantaget ivrigt påhejande av det egna laget i positiv anda.

–     Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar, och ordningsvakter som är motiverad av säkerhetsskäl, enligt ovan, eller andra skäl för arrangemangets genomförande i positiv anda.

–    Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra omedelbar avvisning från arenan. Upprepad eller grov förseelse medför polisanmälan och/eller beslut om tillträdesförbud i upp till två år.

Dessa regler är helt och hållet till för dig som publik så att du kan njuta till fullo av matchen. Vi hoppas att du vill bidra till ett positivt arrangemang!