Sammanfattning från årsmötet

Det var ett 30-tal föreningsmedlemmar som samlades under söndagseftermiddag på Jössarinken för Mörrums GoIS IK:s årsmöte.

Nedan följer en kort sammanfattning.

Årsmötet 2022 hölls i Jössarinken och eftermiddagen inleddes med att Styrelseordförande Anders Gustavsson hälsade alla varmt välkomna till årsmötet och informerade om det gångna verksamhetsåret 2021/2022.

Årsmötet öppnades och Per-Ola Mattsson valdes till årsmötesordförande och till hans hjälp som sekreterare valdes Martin Andersson. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avklarades och föreningen visade ett resultat om 549 581 kronor vilket betyder att föreningen har ett eget kapital om 305 793 kronor. Mörrums GoIS IK:s omsättning under verksamhetsåret var
8 432 697 kronor. Årsmötet beslutade att inte höja några medlemsavgifter och spelaravgifter för kommande säsong,

Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom. Till ordförande valdes Anders Gustavsson (omval). Till styrelseledamöter valdes Per Konrad (omval), Joachim Rundqvist (nyval), Emil Condrup (nyval), Jenny Fasth (fyllnadsval) och Hans Råberg (fyllnadsval).
Till styrelsesuppleanter valdes Magnus Carlsson (nyval) och Janne Mattsson (nyval).
Sjöholms Revisionsbyrå AB omvaldes som revisor.

Det innebär att Martin Ingvarsson, Anders Svensson, Christian Spiropoulos, Johan Holgersson, Mattias Jurovaty och Jörgen Nilsson lämnar sina uppdrag inom Mörrums GoIS IK.

Stort tack för ert arbete inom föreningen!

Årsmötet avslutades med en del frågor från medlemmarna till föreningens ledning samt avtackning av Martin Ingvarsson för sitt långa engagemang i föreningen.

Mörrums GoIS IK vill rikta ett Stort Tack till alla som är med och stöttar oss!