Rädda Goiset!

Kära Goisare!

Nu har vi startat Swish kampanjen ”Rädda Goiset”!

Ni som har möjlighet att stötta Goiset i denna mycket besvärliga tid och kan tänka er att skänka ett bidrag är mer än välkommet.