Rapport från årsmötet 2024

Ett 70-tal personer var närvarande vid Mörrum Hockeys årsmöte i Jössarinken tidigare ikväll. Martin Jarlh valdes till ny ordförande efter Janne Mattsson. Cornelia Gallerydh och Christoffer Pennerup Nilsson valdes in i den nya styrelsen, som därmed får följande sammansättning:

» Martin Jarlh, ordförande.
» Pierre Lilja, kassör.
» Peter Andersson, sekreterare.
» Per-Ola Johansson, ledamot.
» Cornelia Gallerydh, ledamot.
» Christoffer Pennerup Nilsson, ledamot.
» Michael Andersson, suppleant.
» Magnus Carlsson, suppleant.
» Niclas Wikell, adjungerad controller.

”Planen är att vi ska vara med och slåss i toppen 2030. Fram tills dess handlar det om att spela kvar i Hockeyettan och bygga upp en riktigt bra ekonomi. Vi tänker ta små steg varje säsong. Det handlar om små ökningar inom många områden, som tillsammans gör stor skillnad. Lite fler åskådare på matcherna, lite fler sponsorer, lite fler cuper. Sådana saker”, säger Goisets ordförande som ser fram emot sitt nya förtroendeuppdrag.

När det gäller ekonomin, så visade säsongen 2023/24 ett positivt resultat på över 200 000 kronor. Detta innebär att Mörrum Hockey på 16 månader gått från konkurshot till en förening som når upp till Hockeyettans ekonomiska krav för licens. Under året har samtliga inköp betalats inom utsatt tid samt att de avbetalningsplaner som gjordes upp har följts. Glädjande kan också nämnas att skulden till Skatteverket är under 1 miljon och att föreningen redan har förbetalt samtliga avbetalningar till Skatteverket för året 2024!

Detta har gjorts under ett år där man förstärkt satsningen på ungdomsdelen. Det här skapar förutsättningar att för säsongen 2024/25 under kontrollerade former ta ytterligare ett steg för såväl ungdom som A-sektion.

Mörrum Hockey har valt att ha en transparent dialog kring klubbens verksamhet och ekonomi vilket har uppskattats av föreningens samarbetspartners och möjliggör nya framgångar såväl ekonomiskt, socialt och sportsligt på Jössarinken!

Ekonomigruppen hälsar att de vill rikta ett stort beröm till alla engagerade i Mörrum Hockey. Grymt jobbat, Goiset!

Styrelsen 2024/25: Från vänster Cornelia Gallerydh, Martin Jarlh, Peter Andersson, Christoffer Pennerup Nilsson och Pierre Lilja. På bilden saknas Per-Ola Johansson samt suppleanterna Magnus Carlsson och Michael Andersson samt den adjungerande controllern Niclas Wikell.