Årsmöte, Piteå Hockey

Onsdagen den 15 juni 2022
Plats: VIP-lokalen, Isstadion LF Arena
Tid: 19:00
Dagordning och övriga möteshandlingar erhålls på plats eller kan hämtas på kansliet.
Väl mött!