Rapport från Piteå Hockeys årsmöte

Piteå Hockey Club redovisar förbättrad ekonomisk ställning.

Piteå Hockey presenterar i sitt bokslut per 2022-04-30 förbättrad ekonomisk ställning och fortsatt stabil utveckling av verksamheten trots att pandemirestriktioner påverkat verksamheten. Vi har ett fortsatt starkt stöd från våra sponsorer och föreningen uppfyller på alla sätt regelverket för Licens för spel i serien Hockeyettan.

Vid föreningens årsmöte den 15 juni 2022 omvaldes Kjell-Anders Johansson som ordförande.
Dessutom omvaldes också Rikard Vidgren, Svante Blomkvist, Anna Karlsson, Erik Hägglöv och Ove Marklund som ordinarie styrelseledamöter samt Christer Sjöberg som suppleant.
Genom ett fyllnadsval på 1 år valdes Jonas Lindberg som ny styrelseledamot.

I enlighet med verksamhetsplanen fortsätter arbetet med att utveckla föreningen till att fortsatt vara Norrbottens nästa största och näst bästa förening inom ishockey.