Tack till Sparbanken Nord/Föreningsmiljonerna

Vi vill rikta ett stort tack till Sparbanken Nord som genom ”Föreningsmiljonerna – extra stöd till föreningar för barn och unga” lämnar ett betydande ekonomiskt stöd till vår verksamhet och till många andra föreningar i regionen.
Att som idrottsförening vara verksam i en regionen där det finns en aktiv och framgångsrik sparbank som årligen avsätter betydande belopp till föreningslivet är ovärderligt.
Piteå Hockey Club
Styrelsen