Styrelse 2019/2020


Alexander Fornsjö
Ordförande

Marie Ekman
Vice Ordförande

Urban Brunstedt
Kassör

Rickard Sjöberg
Sekreterare

Mårten Samuelsson
Ledamot

Anna Lerjeus
Ledamot

Rickard Dahl
Ledamot

Petra Sivefäldt
Ledamot

Andreas Birgersson
Ledamot

Martin Claesson (PWC)
Revisor

Leif Koorp
Suppleant

 


Niclas Dahné
Valberedning

Roger Karlsson
Valberedning