Säsong 22/23

Årskalendern är i första hand en hjälp för våra medlemmar i föreningen att i god tid kunna se och planera för kommande
aktiviteter som rör medlemskapet. Kalendern följer säsongen och ny kalender för kommande säsong laddas upp v30.

Observera att informationen i kalendern uppdateras vid behov.