STYRELSEN

Styrelsen i Sollentuna Hockey består av åtta ledamöter. De flesta har barn som är aktiva i verksamheten eller är själva aktiva. Vi välkomnar självfallet frågor och synpunkter från klubbens medlemmar. Ta gärna kontakt med kansliet eller någon av oss om du vill dryfta något som är relevant för klubben.

Karin Myrestam
Ordförande
E-post: kansli@sollentunahockey.com

Fredrik Rossander
Vice-ordförande
E-post: kansli@sollentunahockey.com

Anders Bjur
Sekreterare
E-post: kansli@sollentunahockey.com

Mats Åberg
Kassör
E-post: kansli@sollentunahockey.com

 

Gunnar Olsson
Ledamot
Ansv.Omr: Anläggning
E-post:

Christer Jobs
Ledamot & cafeteriansvarig
Ansv.Omr: Dam- och Ringetteverksamheten
E-post: kansli@sollentunahockey.com

Mikael Falk (Sportansvarig A-Sektion)
Jonas Kärnström (Sportansvarig U-Sektion)
Sportrådet
E-post: sporten@sollentunahockey.com

Kjell Ahlzén
Sponsorer & Marknad
E-post: kansli@sollentunahockey.com