STYRELSEN

Styrelsen i Sollentuna Hockey består av åtta ledamöter. De flesta har barn som är aktiva i verksamheten eller är själva aktiva. Vi välkomnar självfallet frågor och synpunkter från klubbens medlemmar. Ta gärna kontakt med kansliet eller någon av oss om du vill dryfta något som är relevant för klubben.

Karin Myrestam
Ordförande
E-post: [email protected]

Fredrik Rossander
Vice-ordförande
E-post: [email protected]

Anders Bjur
Sekreterare
E-post: [email protected]

Mats Åberg
Kassör
E-post: [email protected]

 

Gunnar Olsson
Ledamot
Ansv.Omr: Anläggning
E-post:

Christer Jobs
Ledamot & cafeteriansvarig
Ansv.Omr: Dam- och Ringetteverksamheten
E-post: [email protected]

Mikael Falk (Sportansvarig A-Sektion)
Jonas Kärnström (Sportansvarig U-Sektion)
Sportrådet
E-post: [email protected]

Kjell Ahlzén
Sponsorer & Marknad
E-post: [email protected]