Vaccinationsbevis för inträde till Vännäs HC´s matcher

Från onsdag den 1 december måste alla över 18 år kunna visa upp ett
vaccinationsbevis tillsammans med godkänd ID-handling för att gå på
Vännäs HC´s matcher.

Regeringen har beslutat, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, att den som besöker offentliga
tillställningar som idrottsmatcher med fler än 100 personer måste kunna visa upp ett giltigt
vaccinationsbevis tillsammans med ID-handling från och med 1 december 2021.

Vaccinationsbevis krävs för alla personer som är 18 år eller äldre. Personer under 18 år måste
kunna visa upp giltig ID-handling för att styrka sin ålder.
Undantaget är personer som av medicinska skäl inte har kunnat ta vaccinet och som med
läkarintyg och ID-handling kan styrka detta. Religion- eller trosuppfattning är av myndigheterna
ej godkänt undantag för vaccinationsbevis.

Kontrollen av vaccinationsbevisen kommer att skötas av publikvärdar vid entrén till hallen. Det
går bra att visa digitalt bevis via sin telefon eller att ta med en utskrift på papper. Det krävs giltig
ID-handling där namn överensstämmer med vaccinationsbeviset.
Hur hämtar jag mitt vaccinationsbevis? Endast EU:s digitala Covid-19 bevis är godkänt och
finns att hämta digitalt på https://covidbevis.se/ med hjälp av e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation behöver du skicka in en blankett för att få ett fysiskt
vaccinationsbevis via posten. Blanketten hittar du på: www.ehalsomyndigheten.se
För att vaccinationsbeviset ska vara giltigt måste du ha tagit två sprutor, samt att det måste ha
gått minst två veckor från att du tog den andra sprutan.

Så här går det till i samband med match.
Innan avfärd till hallen. Kontrollera att du har ett giltigt vaccinationsbevis. Kontrollera
giltighetstiden inte löpt ut på ditt vaccinationsbevis.
Vid hallen innan ni kommer fram till entrén. Tag fram ditt vaccinationsbevis tillsammans med
giltig ID-handling för att hanteringen ska gå så smidigt som möjligt.

Tack för Er förståelse.

Vännäs HC