Rapport från årsmötet

Det var ett ovanligt välbesatt när Bois ikväll höll årsmöte. Och det var många positiva besked som gavs, så det var säkerligen nöjda deltagare när kvällen summerades. 

Kvällen inleddes med att sportgruppen presenterade en kontraktsförlängning, vilken spelare det var kommer upp här på hemsidan kl 21. Efter det så höll Johnny Odhner i ordförandeklubban när punkterna avverkades en efter en. Klubbens ordförande Malin Olsson gick igenom styrelsens arbete under året när verksamhetsberättelsen gicks igenom. Hon inledde med visionen, där dokus ska ligga på ungdomsverksamheten men också en målinriktad seniorverksamhet. Hon berättade även om ett projekt om värdegrund för ungdomarna i föreningen som man drivit och man hade även gått igenom utbildningsnivån på ungdomsledarna, och satsat på mycket fortbildning i ledarskap för dem. Carl Johansson pratade om a-lagets säsong medan klubbchefen Mikael Kvarnström berättade bland annat om arrangemang av SHL-match, cuper, sommarcamper och elbilsmässa som man genomfört under säsongen.

Efter det var det Bois ekonomiansvarige Jari Lalli som fick ordet när den ekonomiska rapporten skulle gås igenom. Det visade sig att han hade mycket glädjande siffror att presentera, då resultatförbättringen uppgick till nästan två miljoner. Förra årets svaga resultat på drygt -1,4 miljoner hade nämligen vänts till ett plusresultat på nästan en halv miljon. Intäkterna hade ökat med 600 000 kr medan kostnaderna kapats med 1,3 miljoner. Bland resultatförbättringarna märktes poster som minskade kostnader för materialinköp, minskade lönekostnader (huvudsak a-lag), ökade intäkter från a-lagsmatcher, ökade intäkter för arrangemang och ökade sponsorintäkter. Den stora resultatförbättringen gjordes trots att kostnader man inte själva styrde över, som minskade bidrag (Coronastöd), ökade domaravgifter och minskad ersättning från hockeyettan, innebar minskade intäkter på drygt 1,26 miljoner. Orsaken till framgången menade Lalli var decentraliserat ansvar, där varje ansvarig fick en budget som de sedan såg till att hålla väldigt bra. Men också Tobias Sandbergs insats som marknadsansvarig var en viktig del. Efter så starka siffror var det inga problem att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelse-valet blev en smärtfri historia. Samtliga styrelseledamöter fick förnyat förtroende med Malin Olsson som ordförande. Dock så kommer man återkomma med val av valberedning och revisorer, detta då lämpliga kandidater inte stått att finna. Dessa kommer väljas vid ett medlemsmöte framöver.