Styrelsen i Borås Hockey står enade!

Borås Hockeys styrelse står enande bakom vår sportchef, Christoffer Holst.
Christoffer har med ert fantastiska engagemang gjort enorma insatser för hela föreningen.Årsmötet beslutade om en kraftigt reviderad budget i pandemins spår. Christoffer och styrelsen har gjort sitt yttersta att säkerställa föreningens ekonomiska mål vilket tyvärr bland annat  inneburit en sportslig degradering  till Division 2 för vårt representationslag.

Styrelsen tar fullt ansvar för alla delar i föreningen och står oförtrutet bakom vår Sportchef.

Hälsningar,
Borås Hockey

Claes Fagerblom
Ordförande