Skall utdelas årligen under 10 år vart annat år till tjej/kvinna och vart annat år till pojke/man. Första utdelning under 2021, till en ledare, spelare eller funktionär, som ideellt varit verksamma inom klubben och gjort särskilt uppmärksammad insats. Stipendiet skall kompletteras med en penningsumma vars storlek styrelsen beslutar. Styrelsen beslutar när utmärkelsen skall utdelas och bör anpassas till lämpligt tillfälle beroende på vem som får stipendiet och inom vilket område som den verkar.

Ansökan om kandidater till stipendiet lämnas in till styrelsen senast 25 februari varje år för beslut.

Pengarna skall tas från de medel som skapats i samband med Runes begravning och ytterligare medel som tillkommit.

 

Hedra Runes minne

Vill du skänka en gåva för att hedra Runes minne kan du swisha valfritt belopp till: 123 657 10 38 och märk betalningen med ”stipendium Rune Ebenhard”