Årsmöte

Huddinge Hockey kallar till årsmöte, tisdagen den 11 juni klockan 19:00

Plats: Klubblokalen, Björkängshallen

Ärenden som ska behandlas skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på kansliet senast en vecka före årsmötet.