Annika Bröms övertar ordförandeskapet

Jag har fått förtroendet och haft den stora glädjen att vara ordförande i vår fantastiska förening under de senaste fem säsongerna. Idag har ett nytt verksamhetsår och en ny säsong inletts. Det behövs nya krafter som fortsätter att utveckla  klubben. Jag har därför lämnat över till vice ordförande och allra bästa Annika Bröms, som således leder styrelsens arbete fram till och förhoppningsvis även efter årsmötet. Stort tack för mig.

Kämpa.

Johan Karlsson