Årsmötet flyttat till 17/8

P g a rådande läge då smittspridningen av Covid-19 ökar i vår region har styrelsen i Skövde IK beslutat att flytta årsmötet för säsongen 2019/20.

Nytt datum: 17 augusti, kl. 18.00
Vart: Konferensrummet, Billingehov (preliminärt)

Årsmöteshandlingar samt årsbokslut och verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Kansliet fr.om. 10 augusti 2020.

Anmälan till årsmötet görs senast den 13 augusti till: kansli@skovdeik.se
Frågor? Ring till Ordförande Alexander Fornsjö 0708-485811

Info om årsmötet:
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att besluta om:
– Nya reviderade stadgar

Direkt efter ordinarie årsmöte inbjuds till extra årsmöte med en punkt på dagordningen; besluta om stadgeändring.

Varmt välkomna!
Styrelsen Skövde IK