Information från Skövdes Ishockey Klubb

På måndag klockan 18:00 håller Skövdes Ishockey Klubb ett informationsmöte för alla intresserade.

Mötet kommer att hållas i C-hallen, precis som vid det senaste mötet.

Vi kommer att berätta hur status är just nu och en första plan framåt.

Denna gång är även pressen varmt välkomna.

Sprid gärna informationen så att så många som möjligt hittar till mötet.

Styrelsen Skövdes Ishockey Klubb