Skövde IK inbjuder till Årsmöte den 17/8

Skövde IK inbjuder till årsmöte för säsongen 2019/2020.

När: 17 augusti, kl. 18.30
Vart: Billingehov

P.g.a. rådande läge och för att klara Folkhälsomyndighetens krav på samlingar om högst 50 personer krävs föranmälan.
Anmälan till årsmötet görs senast den 12 augusti till: kansli@skovdeik.se
Frågor? Ring till Ordförande Alexander Fornsjö 0708-485811

Årsmöteshandlingar samt årsbokslut och verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Kansliet fr.om. 10 augusti 2020.

Info om årsmötet:
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att besluta om:
– Nya reviderade stadgar

Direkt efter ordinarie årsmöte inbjuds till extra årsmöte med en punkt på dagordningen; besluta om stadgeändring.

Varmt välkomna!
Styrelsen Skövde IK