STYRELSEN

Robin Lindqvist
Ordförande
070-202 55 25
[email protected]

Glenn Strömbäck
Vice Ordförande
Tel
E-post

Mattias Brännström
Kassör
Tel
E-post

Pierre Schilken
Ledamot
Tel
E-post

Sara Lindbäck
Ledamot
Tel
E-post

Johan Björnfot
Ledamot
Tel
E-post

Mikael Linterius
Ledamot
Tel
E-post

Stig Öhlund
Suppleant
Tel
E-post

David Palmbo
Suppleant
Tel
E-post