STYRELSEN

Johan Karlsson
Ordförande
070-254 55 73
johan.karlsson@hi5.se

Mattias Brännström
Vice Ordförande
Tel
E-post

Robin Lindqvist
Kassör
070-202 55 25
robin.lindqvist@husmanhagberg.se

Annelie Lindbäck
Sekreterare
Tel
E-post

Pierre Schilken
Ledamot
Tel
E-post

Glenn Strömbäck
Ledamot
Tel
E-post

Sara Lindbäck
Ledamot
Tel
E-post

Stig Öhlund
Suppleant
Tel
E-post

Christina Nilsson
Suppleant
Tel
E-post