Publikinformation U och J lag

Det är en fortsatt osäker situation som råder inom idrotten. KRIF Hockey följer det regelverk som Svenska Ishockeyförbundet har satt upp och som omfattar hela vår ungdomsverksamhet upp till och med J18 och J20.

Detta innebär bland annat att vi inte tillåter någon publik på träningar eller matcher i Soft Center Arena för U och J lag. Förbudet gäller även för A lagets träningar.Vi ber alla i vår omgivning att respektera detta och hålla sig uppdaterade på förbundets hemsida.

https://www.swehockey.se/forening/nyheterforforeningar/Juni2020/coronapandeminriktlinjerforsportsligverksamhetforbarnochungdomsishockeyn

För vår seniorverksamhet håller vi oss uppdaterade med rekommendationer från Svenska Ishockeyförbundet och Hockeyettan.
Det kommer att ske förändringar i regelverket kring allmänna sammankomster från 1 oktober men i dagsläget är det bara remissyttringar från Polis och Folkhälsomyndigheten som media har rapporterat om och inga beslut kring detta finns att förhålla sig till
.

Ordförande
Conny Berg