Sammanfattning av årsmötet

Sammanfattning av årsmötet 21/6-2021
Plats: Digitalt via Teams

Ordförande Conny Berg hälsade alla välkomna till detta ovanliga årsmöte. Första gången i klubbens historia och vi får hoppas sista där årsmötet kördes digitalt. Totalt var det 38 medlemmar som deltog i mötet.

Tommy Svensson ledde vårt årsmöte som vanligt på ett mycket proffsig sätt.

Årets resultat landade på ca -211 tsek vilket är en förbättring jämfört med förra året med 419 tsek. Det egna kapitalet har nu ytterligare försämrats och är ca -630 tkr. Föreningen har inte haft några påtagliga likviditetsproblem under året, amorteringsplanen för förra årets lån har följts och året avslutas utan några förfallna skulder.

Föreningens intäkter uppgick till 6,6 msek jämfört med budget på 6,5 msek. Kostnaderna har förbättrats med ca 0,5 msek jämfört med förra året och uppgick till 6,8 msek men är samtidigt ett överskridande av budget med ca 0,5 msek.

Styrelsen valdes enligt följande: Conny Berg Ordförande, Bosse Pettersson, Per Mattsson, Leif Johnsson, Johan Hansson och Roger Björk.

Till valberednings ordförande valdes Jonas Melén, två ledarmöter till utses under året.

Sammanfattningsvis var det ett bra årsmöte som gick i positiv anda.

Alltid Oavsett!