KONTAKTER

Mikael Kvarnström
Klubbchef
Telefon: 070-2622725
E-post

Tobias Sandberg
Marknadsansvarig
Telefon: 070-2203771
E-post

Kansli
Telefon: 0501-12233
E-post

Madelene Dahl
Ekonom/kansli
E-post

 


Carl Johansson
Sportansvarig
Telefon: 073-8126788
E-post


Johan Henriksson
Junioransvarig
Telefon: 0738-162121
E-post

Susanna Johansson
Kommunikatör och Webb/Mediaansvarig
Telefon: 0708-971920
E-post

Krister Holm
Skribent hemsida
Telefon: 073-5056131
E-post

Anna Engström
Matchfotograf och Webb & Grafisk designer
Telefon: 0721-787888
E-post

J

Johan Gotthardsson
Media & Eventansvarig
Telefon: 070-7202011
E-post

Inge Gustavsson
Media

PERSONAL

Anders Thorsell
Vaktmästare
Telefon: 0501-399232

Stefan Johansson
Vaktmästare
Telefon: 0501-399232

Maria André
Lokalvårdare