MARIESTAD BOIS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Detta informationsblad visar utdrag ur Mariestad BoIS mål- & policydokument. Det skall vara till stöd för föräldrar, spelare och ledare hur föreningen vill bedriva sin ungdomsverksamhet. Den skall vara lättillgänglig och varje år delas ut till ovan nämnda.

Synpunkter på Mariestad BoIS eller hur detta dokument efterlevs kan framföras till styrelsen eller Ungdomsgruppen.

MARIESTAD BOIS HAR EN LÅNGSIKTIG MÅLSÄTTNING

Behålla våra barn och ungdomar, aktiva (ledare, spelare, domare och övrig funktionär) inom idrotten in i vuxen ålder.. Mariestad BoIS har som målsättning att få upp så många egna produkter som möjligt till vårt representationslag, A-lag eller högre nivå.

Mariestad BoIS ska ge barn och ungdomar en social trygg miljö där man får lära sig rätt attityd, värdering, ödmjukhet och inställning till idrott

Mariestad BoIS ska ge en grundläggande, allsidig och variationsrik idrottslig utbildning

Mariestad BoIS ska ge barn och ungdomar en social trygg miljö där man får lära sig rätt attityd, värdering, ödmjukhet och inställning till idrott.

Mariestad BoIS ska inte kräva vinster och mäta framgång i ett ungdomslags resultat. ( kortsiktig målsättning)

Mariestad BoIS har som kortsiktigt mål att alla barn och ungdomar fortsätter nästa säsong.

För att nå dessa mål bör vuxna ha en samsyn. Därför finns det bla. ett speciellt policy- & tipsblad till föräldrar.

MARIESTAD BOIS SATSAR PÅ BÅDE BARN OCH UNGDOM

Med barn avses verksamhet i Hockeyskolan, 5-8 års ålder samt U10 –U12.

Med ungdom avses verksamhet från U13 – U16.

I Hockeyskolan präglas träningen av lek, här ska alla ha roligt och lära sig grunderna i skridskoåkning.

Från ungdomsålder är föreningens målsättning att ge alla spelare möjlighet att utvecklas och där alla barn upp till U16 får lika mycket speltid oavsett kunnande. “Toppning” av laget får ske först i (U16).

I Cup strävas det efter att alla spelar lika mycket. Se även under resp. årgång i mål- & policydokument.

Uppflyttning av tidigt utvecklande spelare med hög ambition till äldre lag får endast ske i samråd mellan tränare och Ungdomsansvarig.

Mariestad BoIS ska inte stressa barn, ungdomar och ledare med krav på vinster eller resultat.
– Därmed skapar vi trygghet och utrymme för att våga misslyckas.
– Det är viktigt att uppmuntra försöken, inte resultaten.

Mariestad BoIS låter unga spelare få chansen att spela/träna på olika platser i laget.
Mariestad BoIS ska ge en allsidig och variationsrik utbildning som en god grund för framtiden.

LAGANDA

MARIESTAD BOIS SKA UTVECKLA LAGANDA

Vi har en spelarpolicy som den aktive får lära sig att leva upp till.

– Vi ska ha en god kamratskap och ha roligt tillsammans oavsett idrottsliga resultat.
– Vi gör alltid vårt bästa och är koncentrerade på träningar och match.
– Vi håller tider.
– Vi meddelar frånvaro i god tid.
– Vi lyssnar på och respekterar våra ledare.
– Vi håller oss till föreningens policy.

Alla våra lag är ambassadörer för föreningen som alla ska kunna känna sig stolta över att tillhöra.

MARIESTAD BOIS SKA UTVECKLA KLUBBKÄNSLA

D.V.S. Inte bara lagkänslan inom sin egen årgång, utan även mellan lag och årgångar.

– Det innebär också att vi gemensamt ska vårda och känna ansvar för våra anläggningar.
– Vi har ordning på vårt eget och föreningens material.
– Det gör vi genom att ledare har en naturlig samverkan mellan lagen och årgångarna
– Juniorspelare och A-lagspelare agerar som faddrar för våra barn och ungdomar.

MARIESTAD BOIS SKA ARBETA I EN GEMENSAM EKONOMI

För en gemensam målsättning. Alla bör arbeta och ta ansvar för vår gemensamma sak.

– Mariestad BoIS ekonomi är grunden för en bra verksamhet.
– Lagkassa bör endast finnas för mindre trivselaktiviteter.
– Alla bör ställa upp med arbetsinsatser eller försäljningsuppdrag enligt Mariestad BoIS direktiv.
– Mariestad BoIS ungdomsverksamhet bygger på ideellt arbetande ledare, i huvudsak föräldrar som erbjuds kvalificerad intern och extern utbildning.

MARIESTAD BOIS SKA LEVA UPP TILL FAIR PLAY

– Vi verkar för att barnen och ungdomarna får lära sig ta hänsyn till kamrater, ledare, domare, motståndarlag och föräldrar samt lära sig vikten av rent spel.

ALLA I OCH KRING LAGEN

Spelare, ledare och föräldrar – ska…

– Uppträda bra mot domare, andra ledare, spelare och föräldrar – både på och utanför planen.
– Hjälpas åt och vara positiva förebilder för varandra.
– Sträva efter att uppmuntra och ge positiv feedback, att uppmuntra försöken och inte resultaten.
– Känna till och ta ansvar för att leva upp till föreningens överenskomna regler, policy och målsättningar.
– Ställa upp enligt styrelsens planering och direktiv.