lör 14 sep Slut
Hockeylag SUR 1
Hockeylag GRU 5
sön 15 sep Slut
Hockeylag FOR 2
Hockeylag NYK 1
sön 15 sep Slut
Hockeylag KPN 1
Hockeylag BHF 3
sön 15 sep Slut
Hockeylag LND 0
Hockeylag MAR 6
sön 15 sep Slut
Hockeylag KUM 3
Hockeylag LIN 6
sön 15 sep Slut
Hockeylag MAL 2
Hockeylag SIK 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag SIK 8
Hockeylag KUM 1
ons 18 sep Slut
Hockeylag LIN 3
Hockeylag SUR 0
ons 18 sep Slut
Hockeylag GRU 3
Hockeylag LND 1
ons 18 sep Slut
Hockeylag MAR 3
Hockeylag FOR 0
ons 18 sep Slut
Hockeylag NYK 2
Hockeylag KPN 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag BHF 8
Hockeylag MAL 2
lör 21 sep Slut
Hockeylag SUR 4
Hockeylag SIK 3
lör 21 sep Slut
Hockeylag FOR 2
Hockeylag GRU 1
sön 22 sep Period 1
Hockeylag KPN 1
Hockeylag MAR 1
sön 22 sep Period 1
Hockeylag LND 0
Hockeylag LIN 2
sön 22 sep Period 2
Hockeylag KUM 0
Hockeylag MAL 0
sön 22 sep Period 1
Hockeylag NYK 0
Hockeylag BHF 1
ons 25 sep 19:00
Hockeylag MAL -
Hockeylag SUR -
ons 25 sep 19:00
Hockeylag SIK -
Hockeylag LND -
ons 25 sep 19:00
Hockeylag LIN -
Hockeylag FOR -
ons 25 sep 19:00
Hockeylag GRU -
Hockeylag KPN -
ons 25 sep 19:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag NYK -
ons 25 sep 19:00
Hockeylag BHF -
Hockeylag KUM -
fre 27 sep 19:00
Hockeylag FOR -
Hockeylag SIK -
lör 28 sep 16:00
Hockeylag SUR -
Hockeylag KUM -
sön 29 sep 16:00
Hockeylag KPN -
Hockeylag LIN -
sön 29 sep 16:00
Hockeylag LND -
Hockeylag MAL -
sön 29 sep 16:00
Hockeylag NYK -
Hockeylag GRU -
mån 30 sep 19:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag BHF -
ons 02 okt 19:00
Hockeylag KUM -
Hockeylag LND -
ons 02 okt 19:00
Hockeylag MAL -
Hockeylag FOR -
ons 02 okt 19:00
Hockeylag SIK -
Hockeylag KPN -
ons 02 okt 19:00
Hockeylag LIN -
Hockeylag NYK -
ons 02 okt 19:00
Hockeylag BHF -
Hockeylag SUR -

VÄRDEGRUND
Mariestad Bois värdegrund sammanfattas med termen KURS. Ordet kurs har flera betydelser. För det första anger det den riktning som föreningen siktar mot. För det andra anger det värdet av föreningen. För det tredje innebär det att föreningen är under utbildning.

KOMMUNIKATION

I en förening där alla drar åt samma håll finns inga dolda sanningar, och informationsflödet går genom alla nivåer och igenom alla barriärer. Likväl som det är viktigt att styrelsen, kansliet och andra beslutande funktioner i föreningen kommunicerar ut vad de bestämmer, likväl är det viktigt att varje enskild medlem gör sin röst hörd på ett sätt som är lämplig för situationen. Besluten som ska föra Mariestad Bois framåt ska fattas i styrelserum och andra organiserade träffar, de ska inte fattas i korridoren i en beslutsprocess där den som skriker högst får som den vill. Mariestad Bois ska vara en förening med en tydlig maktstruktur som ska se till alla medlemmars bästa.

Hela Mariestad Bois ska vara en förening med god transparens. Självklart finns det frågor som behöver behandlas med viss sekretess, men dessa hör till undantagen.

Mariestad Bois är en förening där varje enskild medlem eller intressent ska veta till vem de ska vända sig för att få svar på sina frågor, och denne föreningsrepresentant ska alltid kunna besvara frågorna.

UTVECKLING
I en tid av allt större konkurrens från andra fritidsintressen måste Mariestad Bois vara ett unikt och intressant alternativ för barn och föräldrar som ska börja idrotta. Samma förhållanden gäller i konkurrensen om sponsorer. Fundamentet för att vara unika och intressanta är att Mariestad Bois erbjuder en utvecklande och inspirerande miljö. För att lyckas med detta finns ett antal mål som föreningen måste uppfylla:

För det första måste föreningen ha engagerade och välutbildade ledare. Genom deras personliga engagemang och för ishockeyn specialutformade utbildningar säkerställs en god och utvecklande ishockeyträning.
För det andra är det viktigt att komma ihåg att våra medlemmar, oavsett om de är knattar, juniorer, ledare eller föräldrar, är så mycket mer än just den funktion de fyller i föreningen. Att vara med i Mariestad Bois ska vara utvecklande på alla plan i livet, och våra medlemmar ska känna sig stärkta utav sitt engagemang i föreningen.
För det tredje är Mariestad Bois en förening som aldrig är nöjd. Grundinställningen är att allt alltid kan göras lite bättre, och föreningen slår sig aldrig till ro när ett mål är uppfyllt. Vår vision spelar en stor roll i detta sammanhang.

RESPEKT
I Mariestad Bois är alla medlemmar lika mycket värda. Vi respekterar varandra, och vi stöttar varandra i med- och motgång.

Vidare respekterar vi våra motståndare, domare och andra funktionärer, både när vi vunnit och när vi förlorat.

Vi respekterar också de riktlinjer, mål och visioner som föreningen beslutat om. I motsatt förhållande är det föreningens uppgift att respektera varje enskild medlems önskemål och vilja, men i den demokratiska andan är det majoriteten som bestämmer. Det är medlemmarna som utgör föreningen, men samtidigt är det föreningen som utgör medlemmarna. I detta förhållande gäller det att vara ödmjuk gentemot varandra.

I Mariestad Bois pratar vi inte om varandra, här pratar vi med varandra. Vi får inte vara rädda för att ta eller ge kritik, men vi är noggranna med att alltid vara konstruktiva i vår kritik.

Som medlemmar i Mariestad Bois är vi alla föreningens ansikten såväl utåt som inåt. Detta innebär att vi alla är förebilder för varandra, och förväntas därmed att uppföra oss som förebilder.

STOLTHET
Att känna stolthet för föreningen och klubbmärket är inte förebehållet våra spelare som krigar på isen, utan något som vi alla ska känna. Mariestad Bois ska spela en roll i alla våra medlemmars liv, och att vara medlem i Mariestad Bois är något som våra medlemmar ska vara stolta över. Föreningen är anrik och har åtnjutit stora framgångar, både som förening med elitseriekval som det tydligaste exemplet, men också som plantskola då flera meriterade elit- och landslagsspelare har Mariestad Bois som moderklubb. Detta är självklart något att känna stolthet för. Denna stolthet ska föreningen ha i ryggen i sitt framtida arbete.

Det är varje enskild medlems uppgift att sprida den stolthet man känner till sin omgivning. På så vis lockar vi förhoppningsvis fler medlemmar till föreningen. Målet för Mariestad Bois är att varje medlem ska komma till ishallen med ett leende på läpparna, och lämna hallen, gärna med ett ännu större leende.