Träningsavgifter

Deltagaravgiften gäller aktiva och är inklusive medlemsavgift. Deltagaravgiften gäller per termin och betalas därför 2 ggr/säsong. Avgifterna för 2021/22 är:

Ålder                     Totalt          Höst          Vår

Junior (02-05)       5100 kr        2550 kr      2550 kr
A-pojk (06-07)      3200 kr        1600 kr      1600 kr
B-pojk (08-09)      2500 kr        1250 kr      1250 kr
C1, U12 (-10)         2500 kr        1250 kr      1250 kr
C2, U11 (-11)          2100 kr         1050 kr  1050 kr
D1, U10 (-12)           2000 kr        1000 kr  1000 kr
TKH -13-14              1100 kr         550 kr        550 kr
TKH -15                     600 kr          300 kr       300 kr
TKH -16                     300 kr          150 kr        150 kr

Årsmötet (2013-05-28) beslutade att alla som har skulder till föreningen inte är välkomna att deltaga i verksamheten förrän dessa är betalda. Kan man ej betala hela summan direkt kontakta då Klubbchef Peter Jonsson alt ekonomiansvarig Susan Johansson för upprättande av betalningsplan.