Träningsavgifter

Deltagaravgiften gäller aktiva och är inklusive medlemsavgift. Deltagaravgiften gäller per termin och betalas därför 2 ggr/säsong. Avgifterna för 2019/20 är:

Ålder                     Totalt          Höst          Vår

Junior (00-03)       4900 kr        2450 kr      2450 kr
A-pojk (04-05)      3000 kr        1500 kr      1500 kr
B-pojk (06-07)      2300 kr        1150 kr      1150 kr
C-pojk (08)            2300 kr        1150 kr      1150 kr
-09                        1900 kr         950 kr        950 kr
-10                        1800 kr         900 kr        900 kr
-11-12                   1000 kr         500 kr        500 kr
-13                         500 kr          250 kr        250 kr
-14                         200 kr          100 kr        100 kr

Årsmötet (2013-05-28) beslutade att alla som har skulder till föreningen inte är välkomna att deltaga i verksamheten förrän dessa är betalda. Kan man ej betala hela summan direkt kontakta då Klubbchef Jonny Odhner alt ekonomiansvarig Susan Johansson för upprättande av betalningsplan.