Styrelsen genomför alla möten i VIP-rummet. Dessa möten är ej öppna för allmänheten, utan enbart för styrelsen, adjungerande och inbjudna.

2023

21/8, 18/9, 23/10, 20/11, 18/12
Tid: 17:30

2024

15/1, 19/2, 24/3, 22/4, 20/5

Tid: 17:30

Malin Ohlsson

Ordförande

Epost

 

Jari Lalli

Vice Ordförande/Kassör

Epost

 

Kicki Fröjd

Ledamot

Epost

 

Jonny Odhner

Ledamot

Epost

 

Stefan Svensson

Ledamot

Epost

 

Linda Lindqvist

Ledamot

Epost

 

Johan Frealdsson

Ledamot

Epost

 

Michael Ramberg

Suppleant

 

Ronald Lundgren

Suppleant