POLICYDOKUMENT FÖR NYBRO VIKINGS IF

Styrelsen för Nybro Vikings IF har den 8 februari 2010 antagit inriktning för den policy som vi vill ska gälla i föreningen inom området som rör jämställdhet, alkohol, trafik och rasism. Vi har valt att kortfattat ange våra principer. Vi har för avsikt att i framtiden göra ytterligare bearbetningar när vi reviderar detta dokument.

Vi kommer nu att kommunicera dessa program med våra ledare och spelare i föreningen. Det är viktigt att dokumentet blir levande och att de finns i vår hockeybok och på vår hemsida.

Jämställdhet

Ishockey är en manlig sport, det är inget undantag i vår förening. Vi har och har haft tjejer i vår ungdomsverksamhet och vi har två flickor som skolats i vår förening och spelat för landslaget. Vi har i föreningen inga tjejlag utan flickorna ges möjligheter att vara med i blandade Ungdomslag. Vår ambition är att få fler tjejer i Nybro med omnejd att spela hockey och de åtgärder som vi vill markera i detta dokument är;

 • Vi ska genom skolorna och utökad information förmå flera tjejer att börja spela hockey i Nybro Vikings.
 • På sikt är vår ambition att få så många tjejer så vi på sikt kan få ett damlag i klubben.
 • Vi ska arbeta med fler aktiviteter för att förmå flera kvinnor att gå på hockey i dag är det fler män än kvinnor bland vår publik.

Alkoholpolicy

Idrott och alkohol hör inte ihop. Trots detta är det ungdomar som får första kontakten med alkohol via en idrottsfest eller dylikt. Däremot är det inte ovanligt att det förekommer alkohol i samband med matcher på elitnivå men det är kopplat till Matchvärdskap och under ordnade former för vuxna.

I vår policy så redovisar vi självklara saker men det är viktiga för en idrottsförening.

 • Alkohol får inte förekomma i omklädningsrum eller där det finns ungdomar.
 • I samband med fester i föreningen där det förekommer alkohol så får ungdomar inte komma i kontakt med alkoholen.
 • Alkohol får serveras i samband med tävlingsmatch för A-laget enligt de tillstånd föreningen får från berörda myndigheter.
 • Föreningen ska varje säsong för Ungdomslag och Juniorlag lämna information om alkoholens skadeverkningar och att man blir en bättre idrottsman om man avstår från alkohol.
 • Inga droger och narkotiska medel får förekomma i föreningen.

 

Nybro Vikings är emot rasism och mobbning

Nybro Vikings IF tar avstånd från alla former av rasism. Vi ska vara en förening som värnar alla människors lika rättigheter oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Det är viktigt att föreningen aktivt jobbar med dessa frågor.

 • Vi ska informera föreningens Ungdoms och Juniorlag varje säsong om hur vi vill motverka rasism.
 • Ledarna ska arbeta för att ingen mobbning förekommer i vår verksamhet.
 • Om det kommer till vår kännedom att det förekommer rasism, mobbning eller sexuella trakasserier i föreningen ska ledarna omgående vidta åtgärder.

Trafikpolicy

Nybro Vikings har tidigare antagit en trafikpolicy som gäller för de transporter som vi har i föreningen.

Uppföljning

Om det i Nybro Vikings förekommer något som strider mot vår samlade policy på dessa områden så ska detta anmälas till Styrelsen, som sedan får vidta åtgärder.

Klicka här för att se Nybro Vikings policydokument i PDF-format.