Haninge Anchors beviljas inte licens

Hockeyettan har erhållit licensnämndens beslut gällande Haninge Anchors.

Enligt licensnämnden uppfyller inte Haninge Anchors licenskraven för spel i Hockeyettan säsongen 2017/2018. Licensnämnden för Hockeyettan beslutar därför att Haninge Anchors flyttas ned till division 2.

Nämnden anser att gällande regelverk inte ger utrymme för överklagande om beslut för ny prövning i ärendet.

Beslut i Licensnämnden för Hockeyettan kan dock överklagas till SIF:s förbundsstyrelse.

Om licensnämndens beslut fastställs av SIF:s förbundsstyrelse innebär det att Tävlingsnämnden får uppdraget att tillsätta en ny klubb för spel i Hockeyettan säsongen 2017/2018, enligt gällande ranking-system.