Frågor och svar inför licensprövningen

Svenska Ishockeyförbundet, SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan har samarbetsavtal avseende elitverksamheten, innefattande bland annat krav på den så kallade Elitlicensen. Vi har samlat några vanliga frågor och svar om licensprövningen.

För deltagande i respektive serie krävs förutom att en förening har kvalificerat sig för serien, ska uppfylla vissa krav på bland annat ekonomisk stabilitet.

För att pröva om villkoren är uppfyllda finns det två licensnämnder, en för SHL och HockeyAllsvenskan, samt en för Hockeyettan, samt en Appellationsnämnd för överprövning av nämndernas beslut. Licensnämnderna ska inför varje säsong självständigt pröva huruvida en förening som sportsligt har kvalificerat sig för en serie uppfyller de därtill ställda ekonomiska kraven.

För föreningar i SDHL krävs – under en försöksperiod fram till säsongen 2021/2022 – att föreningen har stabil ekonomi vad avser likviditet och god organisation.

I texten nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar om licensprövningen och hur den går till.

För samtliga frågor gällande Licensreglementet och tillhörande licensprövning – maila: licens@swehockey.se.

Var kan jag ladda ner Licensreglementet?

Du kan ladda ner det aktuella Licensreglementet på http://www.swehockey.se/omforbundet/namnder/licensnamnden/.

Vilka kapitalkrav gäller vid årets licensprövning?

Årets kapitalkrav är för SHL 5 mkr, för HockeyAllsvenskan 2.0 mkr, och för Hockeyettan 0.2 mkr.

Vilka kapitalkrav gäller för lag som går upp en serie?

För lag som går upp en serie gäller det kapitalkrav som den högre serien använde sig av säsongen 2018, för att minska tröskeln för ett lag som flyttas upp. För förening som går upp från Division 2 till Hockeyettan gäller 0.1 mkr. För förening som går upp från Hockeyettan till HockeyAllsvenskan gäller 1.5 mkr. För förening som går upp från HockeyAllsvenskan till SHL gäller 4 mkr.

Vad innebär ett kontrollår för en förening?

Om en förening inte uppnår sin series ekonomiska krav anmodas föreningen med att inkomma med en handlingsplan för hur ekonomin ska återställas och kapitalkravet ska uppnås till kommande verksamhetsår. Om handlingsplanen godkänns ges föreningen ett så kallat ”kontrollår”, vilket innebär att föreningen får spela nästkommande säsong i serien även fast man inte uppnått det ekonomiska kravet.

Ett kontrollår kan bara ges en gång under en femårsperiod. Detta gäller även om ett lag byter serietillhörighet under denna period.

Vad händer om ett lag går upp en serie men inte klarar de ekonomiska kraven?

Om ett lag flyttas upp en serie men inte klarar av de ekonomiska kraven kan en av två saker hända.

Om kontrollåret inte redan är förbruket får föreningen inlämna en handlingsplan där föreningen visar hur de ekonomiska kraven ska uppfyllas till kommande verksamhetsår. Om handlingsplanen godkänns placerar föreningen i ett kontrollår, men får spela vidare i serien man är kvalificerad för.

Om kontrollåret redan är förbrukat under den senaste femårsperioden ges inget nytt. I enlighet med punkt 3.2 samt punkt 7 i licensreglementet ska då föreningen flyttas ned en division, vilket i praktiken innebär att föreningen återvänder till den serie man spelade i den gångna säsongen, i det fall man sportsligt har kvalificerat sig för spel i en högre serie. Under punkt 3.2 står att en förening enbart kan flyttas ned en serie som en följd av att man inte beviljas elitlicens.

När kommer besluten från licensnämnden?

Föreningar har till den 15 juni på sig att skicka in sin årsrapport per den 30 april samma säsong. För föreningar vars delårsrapport (inskickad i januari samma år) uppvisade brister ska årsrapporten vara inskickad den 31 maj. Detsamma gäller för förening som befinner sig i  så kallat kontrollår.

När rapporterna är inskickade kan Licensnämnderna påbörja sin licensprövning. Licensnämnderna har som målsättning att så skyndsamt som det är möjligt genomföra licensprövningen.

Vad händer om en förening sportsligt ska flyttas ned en serie, men samtidigt inte klarar de ekonomiska kraven?

Under punkt 7 i licensreglementet, kan en förening endast flyttas ned en serie.

Om ett uppflyttat lag nekas plats i den serie man har kvalificerat till, vem tar platsen då?

Om detta skulle inträffa ställs frågan till nästa lag i rankingen.

Vad innebär arenakraven?

Till säsongen 2019/2020 har kravet på antal sittplatser i arenan slopats. Arenakraven på säkerhet, med mera, kvarstår dock. Se mer via denna länk.

Vilka beslutar om ändringar i licensreglementet?

Ändringar i licensreglementet beslutas av Svenska Ishockeyförbundets förbundsstyrelse efter godkännande av respektive intresseorganisation. Vid mer genomgripande förändringar av licensreglementet ska Svenska Ishockeyförbundets ordförandekonferens och/eller förbundsmötet i förväg informeras om ärendet.