Wings: “Drömmen om avancemang blir en utopi”

Wings HC Arlanda får härmed begära att Upplands Ishockeyförbund, vid förbundsmötet den 14-15 juni, röstar nej till det förslag om direkt upp- och nedflyttning som styrelsen för Svenska Ishockeyförbundet offentliggjort den 29 maj 2019.

Skälet är att förslaget riskerar att undanröja och motverka det som är grunden för den svenska ishockeyrörelsen. Drömmen avancemang, hotet om nedflyttning men också möjligheten att rädda sig kvar i en gastkramande kvalserie. Varför nuvarande modell måste ändras framgår inte. Några skäl för förslaget har inte lagts fram. Någon konsekvensanalys har inte presenterats.

Att under sådana omständigheter rösta ja till förslaget vore i det närmaste vårdslöst och ligger inte i distriktets intresse. Förslaget har dessutom offentliggjorts så sent som två veckor före årsmötet trots att det funnits alla möjligheter att bereda och diskutera det i en bredare krets. Ett sådant förfarande är inte acceptabelt när det gäller avgörande frågor som denna. Demokratin blir en chimär.

Bakgrund
Styrelsen för Svenska Ishockeyförbundet har den 29 maj 2019 presenterat ett förslag till modell för upp- och nedflyttning i SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Enligt förslaget ska ett (1) lag från respektive serie avancera respektive degraderas. Frågan om upp- och nedflyttning har stor sportslig, medial och ekonomisk betydelse, inte minst för klubbar och föreningar i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Förslaget innebär en avsevärd förändring jämfört med nuvarande modell.

Enligt förbundsstyrelsen ska förslaget säkra det som är viktigt för hela hockeyrörelsen, nämligen att drömmen att gå upp finns kvar. Det kallar förbundet för syresättning i systemet. Varför man vill ändra den nuvarande modellen framgår emellertid inte. Grunderna eller skälen för förslaget redovisas inte. Någon konsekvensanalys har inte presenterats. Det är osäkert vilka konsekvenser förslaget kan få. En uppenbar risk är att det får kontraproduktiva effekter och att det cementerar svensk ishockey. Den omtalade syresättningen kan bli som att andas genom ett sugrör. I Hockeyettan skulle 46 föreningar tampas om en enda plats. Drömmen om avancemang blir en utopi. I Hockeyallsvenskan är det ett lag som automatiskt degraderas. Chansen att spela sig kvar i ett rafflande kval tas bort. Konsekvenserna av styrelsens förslag är inte utredda eller överblickbara. Vi vet att nuvarande system fungerar.  If it ain’t broken. Don’t fix it.

Johan Karlsson (ordf)
WINGS HC ARLANDA
www.wingshockey.se
johan.karlsson@wingshockey.se