fre 13 sep Slut
Hockeylag VRH 2
Hockeylag HIF 1
lör 14 sep Slut
Hockeylag DAL 2
Hockeylag KRIF 5
lör 14 sep Slut
Hockeylag SUR 1
Hockeylag GRU 5
lör 14 sep Slut
Hockeylag KLR 3
Hockeylag NYB 2
lör 14 sep Slut
Hockeylag STR 1
Hockeylag WIN 2
lör 14 sep Slut
Hockeylag TRO 4
Hockeylag TRA 1
sön 15 sep Slut
Hockeylag FOR 2
Hockeylag NYK 1
sön 15 sep Slut
Hockeylag VSB 5
Hockeylag VRH 4
sön 15 sep Slut
Hockeylag KPN 1
Hockeylag BHF 3
sön 15 sep Slut
Hockeylag LND 0
Hockeylag MAR 6
sön 15 sep Slut
Hockeylag KUM 3
Hockeylag LIN 6
sön 15 sep Slut
Hockeylag MAL 2
Hockeylag SIK 4
sön 15 sep Slut
Hockeylag HAH 4
Hockeylag VIM 2
sön 15 sep Slut
Hockeylag MRM 6
Hockeylag HLS 7
sön 15 sep Slut
Hockeylag BOD 5
Hockeylag AIF 1
sön 15 sep Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag PIT 2
sön 15 sep Slut
Hockeylag OIK 1
Hockeylag TEG 2
sön 15 sep Slut
Hockeylag VHC 2
Hockeylag ORN 6
sön 15 sep Slut
Hockeylag LEJ 1
Hockeylag KAL 3
sön 15 sep Slut
Hockeylag HAN 4
Hockeylag ESK 5
sön 15 sep Slut
Hockeylag HHC 5
Hockeylag SHC 0
sön 15 sep Slut
Hockeylag SEG 2
Hockeylag VBK 5
sön 15 sep Slut
Hockeylag TYR 3
Hockeylag BOR 4
sön 15 sep Slut
Hockeylag HUD 4
Hockeylag HIF 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag VBK 0
Hockeylag HHC 5
ons 18 sep Slut
Hockeylag SHC 3
Hockeylag STR 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag WIN 8
Hockeylag HAN 2
ons 18 sep Slut
Hockeylag ESK 2
Hockeylag VSB 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag SIK 8
Hockeylag KUM 1
ons 18 sep Slut
Hockeylag LIN 3
Hockeylag SUR 0
ons 18 sep Slut
Hockeylag GRU 3
Hockeylag LND 1
ons 18 sep Slut
Hockeylag MAR 3
Hockeylag FOR 0
ons 18 sep Slut
Hockeylag NYK 2
Hockeylag KPN 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag BHF 8
Hockeylag MAL 2
ons 18 sep Slut
Hockeylag TRA 2
Hockeylag DAL 1
ons 18 sep Slut
Hockeylag KRIF 3
Hockeylag MRM 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag HLS 1
Hockeylag HAH 4
ons 18 sep Slut
Hockeylag VIM 3
Hockeylag KLR 5
ons 18 sep Slut
Hockeylag NYB 3
Hockeylag BOR 2
ons 18 sep Slut
Hockeylag TYR 0
Hockeylag TRO 7
ons 18 sep Slut
Hockeylag ORN 1
Hockeylag BOD 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag KAL 5
Hockeylag KIR 2
ons 18 sep Slut
Hockeylag TEG 2
Hockeylag LEJ 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag PIT 2
Hockeylag OIK 3
ons 18 sep Slut
Hockeylag HIF 5
Hockeylag SEG 8
fre 20 sep Slut
Hockeylag VRH 6
Hockeylag HUD 3
fre 20 sep Slut
Hockeylag DAL 1
Hockeylag TRO 2
lör 21 sep Slut
Hockeylag SUR 4
Hockeylag SIK 3
lör 21 sep Slut
Hockeylag KLR 3
Hockeylag HLS 4
lör 21 sep Slut
Hockeylag AIF 4
Hockeylag VHC 1
lör 21 sep Slut
Hockeylag OIK 6
Hockeylag LEJ 2
lör 21 sep Slut
Hockeylag PIT 4
Hockeylag ORN 1
lör 21 sep Slut
Hockeylag FOR 2
Hockeylag GRU 1
sön 22 sep Slut
Hockeylag STR 1
Hockeylag VBK 5
sön 22 sep Slut
Hockeylag HHC 5
Hockeylag HIF 1
sön 22 sep Slut
Hockeylag SEG 1
Hockeylag VRH 3
sön 22 sep Slut
Hockeylag WIN 6
Hockeylag ESK 3
sön 22 sep Slut
Hockeylag SHC 5
Hockeylag HAN 2
sön 22 sep Slut
Hockeylag KPN 1
Hockeylag MAR 7
sön 22 sep Slut
Hockeylag LND 2
Hockeylag LIN 6
sön 22 sep Slut
Hockeylag KUM 6
Hockeylag MAL 2
sön 22 sep Slut
Hockeylag NYK 2
Hockeylag BHF 5
sön 22 sep Slut
Hockeylag HAH 1
Hockeylag KRIF 0
sön 22 sep Slut
Hockeylag MRM 2
Hockeylag TRA 4
sön 22 sep Slut
Hockeylag BOD 3
Hockeylag TEG 5
sön 22 sep Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag VHC 2
sön 22 sep Slut
Hockeylag NYB 8
Hockeylag TYR 2
mån 23 sep Slut
Hockeylag HUD 4
Hockeylag VSB 3
ons 25 sep Slut
Hockeylag VSB 4
Hockeylag SEG 0
ons 25 sep Slut
Hockeylag HIF 5
Hockeylag STR 9
ons 25 sep Slut
Hockeylag VBK 5
Hockeylag HAN 3
ons 25 sep Slut
Hockeylag SHC 3
Hockeylag WIN 4
ons 25 sep Slut
Hockeylag ESK 2
Hockeylag HUD 5
ons 25 sep Slut
Hockeylag MAL 6
Hockeylag SUR 2
ons 25 sep Slut
Hockeylag SIK 2
Hockeylag LND 3
ons 25 sep Slut
Hockeylag LIN 3
Hockeylag FOR 1
ons 25 sep Slut
Hockeylag GRU 3
Hockeylag KPN 2
ons 25 sep Slut
Hockeylag MAR 5
Hockeylag NYK 4
ons 25 sep Slut
Hockeylag BHF 3
Hockeylag KUM 0
ons 25 sep Slut
Hockeylag TRO 6
Hockeylag MRM 3
ons 25 sep Slut
Hockeylag TRA 5
Hockeylag HAH 2
ons 25 sep Slut
Hockeylag KRIF 3
Hockeylag KLR 1
ons 25 sep Slut
Hockeylag HLS 4
Hockeylag BOR 6
ons 25 sep Slut
Hockeylag TYR 2
Hockeylag DAL 8
ons 25 sep Slut
Hockeylag VHC 1
Hockeylag BOD 5
ons 25 sep Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag AIF 7
ons 25 sep Slut
Hockeylag TEG 2
Hockeylag PIT 7
fre 27 sep Slut
Hockeylag VRH 1
Hockeylag HHC 2
fre 27 sep Slut
Hockeylag FOR 2
Hockeylag SIK 1
fre 27 sep Slut
Hockeylag VIM 3
Hockeylag NYB 5
fre 27 sep Slut
Hockeylag BOD 6
Hockeylag KAL 2
lör 28 sep Slut
Hockeylag BOR 4
Hockeylag KRIF 5
lör 28 sep Slut
Hockeylag STR 4
Hockeylag VRH 1
lör 28 sep Slut
Hockeylag SUR 3
Hockeylag KUM 4
lör 28 sep Slut
Hockeylag KLR 5
Hockeylag TRA 4
lör 28 sep Slut
Hockeylag MRM 3
Hockeylag DAL 5
lör 28 sep Slut
Hockeylag OIK 3
Hockeylag AIF 1
sön 29 sep Slut
Hockeylag HAN 3
Hockeylag HIF 2
sön 29 sep Slut
Hockeylag HHC 2
Hockeylag VSB 3
sön 29 sep Slut
Hockeylag SEG 5
Hockeylag HUD 4
sön 29 sep Slut
Hockeylag SHC 2
Hockeylag ESK 3
sön 29 sep Slut
Hockeylag WIN 1
Hockeylag VBK 4
sön 29 sep Slut
Hockeylag KPN 3
Hockeylag LIN 6
sön 29 sep Slut
Hockeylag LND 4
Hockeylag MAL 2
sön 29 sep Slut
Hockeylag NYK 7
Hockeylag GRU 4
sön 29 sep Slut
Hockeylag VIM 10
Hockeylag TYR 2
sön 29 sep Slut
Hockeylag NYB 4
Hockeylag HLS 0
sön 29 sep Slut
Hockeylag ORN 4
Hockeylag AIF 1
sön 29 sep Slut
Hockeylag VHC 8
Hockeylag LEJ 2
mån 30 sep Slut
Hockeylag MAR 4
Hockeylag BHF 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag HUD 2
Hockeylag HHC 3
ons 02 okt Slut
Hockeylag VSB 6
Hockeylag STR 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag HIF 1
Hockeylag WIN 4
ons 02 okt Slut
Hockeylag VBK 2
Hockeylag SHC 3
ons 02 okt Slut
Hockeylag ESK 3
Hockeylag SEG 4
ons 02 okt Slut
Hockeylag KUM 3
Hockeylag LND 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag MAL 3
Hockeylag FOR 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag SIK 6
Hockeylag KPN 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag LIN 3
Hockeylag NYK 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag BHF 4
Hockeylag SUR 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag DAL 4
Hockeylag HAH 3
ons 02 okt Slut
Hockeylag TRO 3
Hockeylag KLR 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag BOD 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag TRA 5
Hockeylag BOR 4
ons 02 okt Slut
Hockeylag PIT 5
Hockeylag LEJ 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag KRIF 1
Hockeylag NYB 2
ons 02 okt Slut
Hockeylag ORN 3
Hockeylag TEG 7
ons 02 okt Slut
Hockeylag HLS 2
Hockeylag VIM 3
ons 02 okt Slut
Hockeylag TYR 1
Hockeylag MRM 6
fre 04 okt Slut
Hockeylag VRH 1
Hockeylag HAN 0
fre 04 okt Slut
Hockeylag HAH 1
Hockeylag TRO 0
fre 04 okt Slut
Hockeylag VHC 1
Hockeylag OIK 3
fre 04 okt Slut
Hockeylag DAL 4
Hockeylag TRA 2
lör 05 okt Slut
Hockeylag GRU 6
Hockeylag MAR 2
lör 05 okt Slut
Hockeylag TEG 5
Hockeylag KAL 3
sön 06 okt Slut
Hockeylag WIN 1
Hockeylag VRH 2
sön 06 okt Slut
Hockeylag AIF 1
Hockeylag PIT 5
sön 06 okt Slut
Hockeylag LEJ 2
Hockeylag ORN 3
mån 07 okt Slut
Hockeylag TEG 2
Hockeylag VHC 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag HAN 1
Hockeylag VSB 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag STR 4
Hockeylag HUD 2
ons 09 okt Slut
Hockeylag HHC 5
Hockeylag SEG 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag VBK 1
Hockeylag ESK 2
ons 09 okt Slut
Hockeylag SHC 6
Hockeylag HIF 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag KPN 1
Hockeylag MAL 6
ons 09 okt Slut
Hockeylag FOR 4
Hockeylag KUM 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag GRU 2
Hockeylag BHF 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag MAR 5
Hockeylag LIN 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag NYK 2
Hockeylag SIK 5
ons 09 okt Slut
Hockeylag BOR 2
Hockeylag TRO 9
ons 09 okt Slut
Hockeylag KLR 4
Hockeylag DAL 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag HAH 1
Hockeylag MRM 3
ons 09 okt Slut
Hockeylag HLS 2
Hockeylag TYR 5
ons 09 okt Slut
Hockeylag VIM 2
Hockeylag KRIF 7
ons 09 okt Slut
Hockeylag OIK 5
Hockeylag ORN 1
ons 09 okt Slut
Hockeylag NYB 5
Hockeylag TRA 2
ons 09 okt Slut
Hockeylag PIT 3
Hockeylag KAL 2
tor 10 okt Slut
Hockeylag LEJ 1
Hockeylag BOD 4
fre 11 okt Slut
Hockeylag VRH 3
Hockeylag SHC 0
fre 11 okt Slut
Hockeylag ESK 2
Hockeylag HHC 4
fre 11 okt Slut
Hockeylag LND 3
Hockeylag SUR 2
fre 11 okt Slut
Hockeylag DAL 2
Hockeylag BOR 5
lör 12 okt Slut
Hockeylag TRA 4
Hockeylag VIM 6
lör 12 okt Slut
Hockeylag MRM 6
Hockeylag KLR 5
lör 12 okt Slut
Hockeylag KIR 3
Hockeylag TEG 1
lör 12 okt Slut
Hockeylag TRO 2
Hockeylag NYB 3
lör 12 okt Slut
Hockeylag KAL 4
Hockeylag ORN 0
sön 13 okt Slut
Hockeylag SEG 3
Hockeylag STR 6
sön 13 okt Slut
Hockeylag VSB 4
Hockeylag WIN 7
sön 13 okt Slut
Hockeylag HIF 5
Hockeylag VBK 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag SUR 6
Hockeylag FOR 7
sön 13 okt Slut
Hockeylag KUM 1
Hockeylag KPN 2
sön 13 okt Slut
Hockeylag MAL 0
Hockeylag NYK 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag LIN 4
Hockeylag GRU 5
sön 13 okt Slut
Hockeylag BHF 6
Hockeylag LND 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag AIF 2
Hockeylag TEG 4
sön 13 okt Slut
Hockeylag KRIF 3
Hockeylag HLS 2
sön 13 okt Slut
Hockeylag PIT 10
Hockeylag VHC 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag TYR 0
Hockeylag HAH 3
sön 13 okt Slut
Hockeylag HUD 8
Hockeylag HAN 2
mån 14 okt Slut
Hockeylag SIK
Hockeylag MAR
ons 16 okt 19:00
Hockeylag HAN -
Hockeylag STR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag VSB -
Hockeylag HIF -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag VBK -
Hockeylag HUD -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag SHC -
Hockeylag SEG -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag WIN -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag KPN -
Hockeylag FOR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag SIK -
Hockeylag BHF -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag MAL -
Hockeylag LIN -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag GRU -
Hockeylag KUM -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag SUR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag KAL -
Hockeylag AIF -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag BOR -
Hockeylag KLR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag TRA -
Hockeylag TYR -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag KRIF -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag HLS -
Hockeylag DAL -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag VIM -
Hockeylag MRM -
ons 16 okt 19:00
Hockeylag HAH -
Hockeylag NYB -
fre 18 okt 19:00
Hockeylag VRH -
Hockeylag ESK -
fre 18 okt 19:00
Hockeylag STR -
Hockeylag HHC -
fre 18 okt 19:00
Hockeylag LND -
Hockeylag NYK -
lör 19 okt 15:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag MAL -
lör 19 okt 15:30
Hockeylag BOR -
Hockeylag MRM -
lör 19 okt 16:00
Hockeylag KPN -
Hockeylag SUR -
lör 19 okt 16:00
Hockeylag KLR -
Hockeylag HAH -
sön 20 okt 15:00
Hockeylag VBK -
Hockeylag VRH -
sön 20 okt 15:00
Hockeylag FOR -
Hockeylag LND -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag HAN -
Hockeylag SEG -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag SHC -
Hockeylag VSB -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag WIN -
Hockeylag HUD -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag LIN -
Hockeylag BHF -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag GRU -
Hockeylag SIK -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag NYK -
Hockeylag KUM -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag LEJ -
Hockeylag KIR -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag TEG -
Hockeylag ORN -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag BOD -
Hockeylag OIK -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag AIF -
Hockeylag KAL -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag KRIF -
Hockeylag TYR -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag HLS -
Hockeylag TRA -
sön 20 okt 16:00
Hockeylag NYB -
Hockeylag DAL -
mån 21 okt 19:00
Hockeylag VIM -
Hockeylag TRO -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag HAN -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag SEG -
Hockeylag WIN -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag HUD -
Hockeylag SHC -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag VSB -
Hockeylag VBK -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag ESK -
Hockeylag STR -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag SUR -
Hockeylag NYK -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag KUM -
Hockeylag MAR -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag MAL -
Hockeylag GRU -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag SIK -
Hockeylag LIN -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag BHF -
Hockeylag FOR -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag HAH -
Hockeylag BOR -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag MRM -
Hockeylag NYB -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag DAL -
Hockeylag VIM -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag HLS -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag TRA -
Hockeylag KRIF -
ons 23 okt 19:00
Hockeylag TYR -
Hockeylag KLR -

Tisell: “Behöver vara effektiva”

Nybro Vikings fortsätter att vinna. Efter fyra raka vinster befinner sig Vikings på en andraplats i tabellen – på samma poäng, men med en match mer spelad än IF Troja/Ljungby. I morgon väntas toppmöte mot tabelltrean Kallinge-Ronneby IF som Vikings mötte i två matcher under försäsongen – matcherna slutade med varsin vinst med 3-2.

Datum: Onsdag den 2 oktober.
Nedsläpp: 19.00.
Arena: Soft Center Arena.
Domare: Jim Bergqvist.
Livesändning: Se matchen live här!

Huvudtränare Mikael Tisells tankar inför matchen:

* Tankar inför morgondagens match mot Kallinge/Ronneby?
– Jag tror att det kommer blir en match med högt tempo och den kommer kunna sluta hur som helst. Vi hade två jämna matcher mot varandra på försäsongen.

* Vad behöver ni göra i denna match?
-Vi behöver komma så nära vår hundraprocentiga kapacitet både i offensiven och defensiven. Vi behöver spela ett bra boxplay och jobba hårt, så att motståndarlaget drar på sig utvisningar och då behöver vi vara effektiva i våra power lay.

*Läget i truppen?
– Vi får tillbaka Simon Hansson. Vi saknar fortfarande Hampus Andréen och Alex Ek.

* Lycka till imorgon!
– Tack ska du ha!