Globala företag signerar HHC:s uppförandekod.

Det kom ett pressmeddelande som förtjänar att lyftas upp igen, en mellandag utan matcher.
Här finns uppförandekoden som HHC utarbetat. Klicka HÄR för mer information.

 

Två av Hudik Hockeys huvudpartners, världsledande inom sina respektive branscher, Iggesund Paperboard och Bauer Hockey, har signerat HHC:s nya uppförandekod framtagen tillsammans med Trustbrand som en del av Trustbrands certifieringsprocess.

Bildtext: Therese Rahm, kommunikationschef Iggesund Paperboard, spikar igen tillsammans med Bauer.

– HHC:s samhällsengagemang är en avgörande faktor till att vi är deras huvudpartner. Deras trustbrandcertifiering visas också att de tar sitt sociala hållbarhetsarbete på allvar och det stöttar vi till fullo, säger Therese Rahm, Kommunikationschef Iggesund Paperboard.

Iggesund Paperboard, en del av Holmenkoncernen sedan 1988, hade 2018 en nettoomsättning på 5,8 miljarder kronor och har 800 anställda vid bruket i Iggesund. För varje jobb hos Iggesund skapas ytterligare fyra jobb i regionen.

– Vi är i slutfasen av att trustbrand-certifieras som baseras på FN:s Global Compact (mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption) och säkrar upp att HHC börjar leverera på FN:s Global Compact och den nya hållbarhetslagen, säger Fredrik Jönsson, marknadsansvarig Hudik Hockey.

HHC:s uppförandekod baseras på FN:s Global Compact framtaget i samarbete med Trustbrand. Här blir HHC med partners och leverantörer en föregångare. Klicka HÄR för mer information.

– Ett av resultaten är att vi har arbetat fram en uppförandekod och det är mycket glädjande att två världsledande globala företag har skrivit på och att vi tillsammans tar ansvar för vår framtid, avslutar Fredrik Jönsson, marknadsansvarig Hudik Hockey.

Trustbrand är världsunika med att följa upp leveransen på FN Global Compacts tio principer, översatta som trustbrand-löften. Där blir certifierade märken och organisationer partners för att sätta tryck på FN, svensk regering, statliga bolag och börsbolag som alla har signerat Global Compact. Därtill har Sverige tagit fram en hållbarhetslag med grund i Global Compact.