Marsnumret av Club-bladet ute nu.

Nu finns Marsnumret av Club-bladet att läsa.
Innehåller bl.a.:
Klubbchefen informerar om statusen i klubben
Information om BHC:s största lotteri genom tiderna
Information om vilka förmåner du har som medlem i BHC hos våra sponsorer.

Läs Club-bladet här