Fri 15 Jan Slut
Hockeylag KUM 3
Hockeylag KÖP 2
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag MAL 2
Hockeylag GRU 4
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag ESK 3
Hockeylag LIN 2
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag TRA 2
Hockeylag HAN 4
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag BORÅ 2
Hockeylag KRIF 3
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag TYR 1
Hockeylag HHHC 3
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag SKÖ 2
Hockeylag VIS 4
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag VIM 2
Hockeylag MAR 1
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag MÖR 2
Hockeylag KAR 3
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag NYB 5
Hockeylag TRO 2
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag SOL 3
Hockeylag STR 5
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag NSK 1
Hockeylag HIF 2
Fri 15 Jan Slut
Hockeylag WIN 2
Hockeylag SEG 3
Sat 16 Jan 14:00
Hockeylag THO -
Hockeylag PIT -
Sat 16 Jan 16:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag ENK -
Sat 16 Jan 16:00
Hockeylag ÖST -
Hockeylag HANV -
Sat 16 Jan 16:00
Hockeylag KAL -
Hockeylag FOR -
Sun 17 Jan 12:30
Hockeylag PIT -
Hockeylag FOR -
Sun 17 Jan 15:00
Hockeylag ÖST -
Hockeylag ENK -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag GRU -
Hockeylag ESK -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag KÖP -
Hockeylag MAL -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag SUR -
Hockeylag KUM -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag KRIF -
Hockeylag TRA -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag Kalm -
Hockeylag TYR -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag HHHC -
Hockeylag BORÅ -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag HHC -
Hockeylag HANV -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag TRO -
Hockeylag MÖR -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag KAR -
Hockeylag VIM -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag MAR -
Hockeylag VIS -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag HUD -
Hockeylag SKÖ -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag DAL -
Hockeylag NYB -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag HIF -
Hockeylag WIN -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag STR -
Hockeylag NSK -
Sun 17 Jan 16:00
Hockeylag VHF -
Hockeylag SOL -

Information om årsmöten och stämmor

Spridningen av Coronaviruset i samhället gör att regeringen och olika myndigheter fattar beslut och utfärdar allmänna råd och rekommendationer i syfte att hindra smittspridningen. Dessa beslut och råd har idrottsrörelsen att följa.

Föreningsårsmöten
Folkhälsomyndigheten har i sina allmänna råd den 1 april angivit att ideella föreningars årsmöten om det är möjligt bör skjutas upp eller genomföras digitalt, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf. RF menar att det i den extraordinära situation som råder är godtagbart att en förening inom idrottsrörelsen skjuter fram sitt årsmöte till att genomföras vid en senare tidpunkt än den som anges i föreningens stadgar. Se även RF:s frågor och svar https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Bolagsstämmor
För bolag som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen har att genomföra årsstämma senast vid viss tidpunkt har det utarbetats ett lagförslag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, se https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920143/ Lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och träffar bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar men däremot inte ideella föreningar. För ideella föreningar gäller istället Folkhälsomyndighetens allmänna råd, se ovan.