Kalix Hockeys Årsmöte 2020

Kalix Hockey har haft årsmöte ikväll. Det blåser positiva vindar i föreningen med en stabil ekonomi och många positiva saker på gång.
Till ordförande valdes Johan Karlsson, vice ordförande Mattias Brännström, kasssör Robin Lindqvist, sekreterare Annelie Ekervhen Lindbäck, Sara Lindbäck, Glenn Strömbäck, Pierre Schilken. Vi vill även passa på och tacka följande personer för sina insatser i Kalix Hockeys styrelse: Ordförande Stig Öhlund och ledamöterna Christina Nilsson, Johan Björnfot, PeterForsberg och Johan Eriksson. Tusen tack för ert engagerande arbete!