Regeringens beslut – Publik upp till 500 kan tillåtas

Under tisdagens presskonferens meddelade regeringen att publik upp till 500 personer kan godkännas från och med den 15 oktober. 

Regeringen besked innebär att de öppnar upp frågan att evenemang ska få ta in en större publik från och med mitten av oktober. Det om publiken sitter ned och att det kan garanteras en möjlighet att hålla avstånd mellan de olika sällskapen. Ett beslut i frågan kommer att fattas den 8 oktober, men regeringen poängterar att de är beredda att fatta nytt beslut i frågan beroende på läget.

– Dagens besked från regeringen är positiv för ATG Hockeyettan även om vi är medvetna om att begränsningen om 500 åskådare fortfarande kommer att innebära stora ansträngningar för flera klubbar, säger Hockeyettans ordförande Ronnie Glysing.

Svenska ishockeyförbundets ordförande, Anders Larsson, ser liknande på dagens besked.

– Dagens besked från regeringen i publikfrågan signalerar ett viktigt första steg i att, på ett ansvarsfullt sätt, få publiken tillbaka i våra ishallar och arenor. För den breda ishockeyverksamheten är beskedet bra medan det för elitverksamheten, främst på herrsidan, fortsatt innebär stora ekonomiska utmaningar. Till syvende och sist är möjligheten att ta in mer publik en överlevnadsfråga för våra elitklubbar, säger Anders Larsson, ordförande, Svenska Ishockeyförbundet.

En uppdatering av publikprotokollet kommer därför nu att uppdateras.

– Svensk ishockeys särskilda publikprotokoll kommer uppdateras för att vägleda klubbarna och lägga grunden för ett fortsatt ansvarsfullt sätt att ta emot publik i våra hockeyarenor och ishallar på olika nivåer runt om i landet, berättar Anders Larsson.

Det ekonomiska stödet till idrotten på en miljard kronor anser däremot Larsson ändå inte är tillräckligt.

– Det extra statliga stödet på en miljard kronor till idrotten för hösten kommer att ha stor betydelse samtidigt som vi inser att det kommer att vara långt ifrån någon full kompensation för den ekonomiska skada som uppstår, avrundar Larsson.

Redaktör Maria Bergström