Huddinge Hockey återinför korttidspermittering

Coronapandemin för med sig stora konsekvenser för samhället i stort och även för Huddinge Hockey. Klubben har nu valt att återigen införa korttidspermittering för de anställda inom klubben.

Huddinge Hockeyns medarbetare omfattas av korttidspermitteringen i olika utsträckning utifrån arbetsroll. Beslutet om korttidspermitteringen är ytterligare en åtgärd som klubben gör för att hålla nere kostnader i dessa osäkra och svåra tider. Korttidspermitteringen träder i kraft senast den 1 december och fortgår till och med den 31 december med öppning för förlängd permittering t.o.m. den 30 april 2021.

Att bedriva vår verksamhet mitt under en pågående pandemi ställer höga krav på alla inblandade. Vi gör allt vi kan för att ta hand om våra medarbetare och vår verksamhet. Vår ambition är att trots minskningen i arbetstid kunna upprätthålla en hög servicegrad till alla våra medlemmar och spelare. Det kan innebära att vi inte alltid kan vara på plats för att lösa just ditt ärende men vi finns inte långt bort. Mer information om kansliets öppettider kommer att publiceras inom kort.