Därför återkallar Hockeyettan ansökan om konkurs mot Boden

Ligans ordförande skriver själv:

I dag återkallade Hockeyettan vår inlämnade ansökan om konkurs på Boden HF.

Som bekant har vi i skiljedom och i Hovrätten blivit tilldömda 1,3 miljoner kronor i rättegångskostnader som är exekutiva och som har vunnit laga kraft, varför vi inlämnat dem till Kronofogden för indrivning.

I fredags fick vi kännedom om att Boden Hockey gjort en delbetalning till Kronofogden och det tolkar vi som att Boden vill göra rätt för sig och dessutom har vi förstått av uttalanden av Bodens juridiska ombud att Boden HF är solventa och kommer betala.

Av den anledningen sträcker vi nu ut en hand till försoning med Boden och därför har vi i dag återkallat ansökan om konkurs hos Luleå Tingsrätt.

Vår vilja är och har hela tiden varit att Boden är en av Hockeyettans 47 medlemsföreningar på samma villkor som alla andra.

Ronnie Glysing, ordförande