Huddinge Hockeys nuvarande Klubb- och Sportchef Darryl Finnell lämnar klubben

I spåret av corona-pandemin har styrelsen valt att genomföra en omorganisation för att minska klubbens kostnader. Den största enskilda kostnaden för Huddinge Hockey är personalen och styrelsen har valt att ta bort den heltidstjänst som Darryl Finnell haft som Klubb- och Sportchef och kommer att omfördela hans uppgifter. Darryl kommer att vara kvar i klubben under hösten för att sköta löpande uppgifter och organisera överlämningsarbetet, så att allt fungerar på ett effektivt och positivt sätt.

Vi önskar Darryl all lycka i framtiden.