Krav på vaccinationsbevis vid Huddinge Hockeys matcher

Från den 1 december kommer det krävas vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Sverige med mer än 100 personer i publiken. Det gäller således också våra matcher i AllEttan.

Om du ännu inte har skaffat vaccinationsbevis bör du snarast göra det, så du har det i god tid före hemmapremiären den 8 december. Beviset kan visas upp i mobil eller på papper. Gör så här för att skaffa vaccinationsbevis:
– Du som har fått minst två doser vaccin och har e-legitimation hämtar enkelt ditt vaccinationsbevis digitalt på: www.covidbevis.se
– Om du inte har e-legitimation, eller på annat sätt inte kan ladda ned ett vaccinationsbevis, så kan du skicka in en blankett för att få ett fysiskt vaccinationsbevis via posten. Blanketten hittar du på: www.ehalsomyndigheten.se

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år, inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19.

Utöver vaccinationsbevis skall man också kunna legitimera sig. Vi återkommer med mer information hur kontrollen praktiskt kommer genomföras.

Vid våra ungdoms- och juniormatcher kommer vi inte kräva vaccinationsbevis. Då gäller istället att alla i ett sällskap skall hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och man får vara max åtta personer i ett sällskap. Ett sällskap kan vara familjemedlemmar, lag- eller skolkamrater, eller andra vänner som ofta har nära kontakt med varandra.

Låt oss nu tillsammans hålla på vårt lag och göra våra arrangemang så säkra och trevliga som möjligt. Välkommen till Björkängshallen!

Styrelsen i Huddinge Hockey