Pressmeddelande: Ronnie Glysing avslutar sin tjänst som verkställande tjänsteman

Hockeyettans verkställande tjänsteman och tidigare ordförande, Ronnie Glysing,  avslutar sin tjänst som verkställande tjänsteman.

Redan inför denna säsong meddelade Ronnie att säsongen 2021/22 var den sista för honom såväl som ordförande som verkställande tjänsteman. Ronnie Glysing har nu bekräftat för styrelsen att han kommer att sluta sin tjänst som verkställande tjänsteman i samband med det ordinarie årsmötet i mitten av juni 2022. 

Ronnie var en av initiativtagarna till bildandet av Hockeyettan när ligaorganisationen bildades 2011/2012. Alltsedan bildandet av Hockeyettan har Ronnie i egenskap av ordförande förtjänstfullt lett styrelsens arbete i Hockeyettan. Fram till 2016 arbetade Ronnie helt ideellt. Under Ronnies ledning har Hockeyettan kontinuerligt växt såväl ekonomiskt som sportsligt och under 2016 åtog sig Ronnie också uppdraget som verkställande tjänsteman.

Hockeyettan, Sveriges största hockeyliga, har under de snart 11 säsongerna som Ronnie lett arbetet i organisationen, utvecklats till att bli en respekterad organisation och liga inom svensk ishockey. Hockeyettan är numera en förbundsserie där man verkar tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet och övriga ligaorganisationer. Detta har inneburit att Hockeyettan också över tid fått ta ökat ansvar för de sportsliga frågorna såsom serieupplägg, schemaläggning, domarkontakter och säkerhetsfrågor. Hockeyettan har också under Ronnies ledning kontinuerligt utvecklat kommunikationen med supportrarna till lagen i Hockeyettan via central hemsida och på andra sociala plattformar.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ronnie för hans insatser inom svensk ishockey och Hockeyettan.

Styrelsen har redan inlett arbetet med att hitta en ersättare till Ronnie.

Hockeyettan

Håkan Svensson, ordförande