Inbjudan till Årsmöte den 13/6

Mariestad BoIS Hockey bjuder in till ÅRSMÖTE.

Tid: måndag 13/6 kl. 19.00
Plats: Vadsboskolan, Hörsalen (ingång via stora entrén)

Årsmöteshandlingar finns att tillgå via kansliet från den 6/6.

Välkomna!

Dagordning:
§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Mötets behöriga utlysande

§ 3. Fastställande av röstlängd

§ 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 5. Fastställande av dagordning

§ 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare – 2 st

§ 7. Granskning av föregående års verksamhet – ekonomi och verksamhet

§ 8. Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

§ 9. Fastställande av föreningsavgift

§ 10. Motioner och propositioner
Ungdomspolicy, ställningstagande

§ 11. Val av föreningsordförande

§ 12. Val av föreningsstyrelse

§ 13. Val av revisorer – 2 st samt extern revisor

§ 14. Val av valberedning och sammankallande – 1+2

§ 15. Övriga val
– Lotteriansvarig
–  Kioskansvariga

§ 16. Övriga föranmälda ärenden

§ 17. Mötets avslutande